DNA-test

Farskapstest

Det biologiske farskapet til et barn kan bestemmes ved å utføre en DNA-test av prøver fra barn, mann og eventuelt mor.

​Når barn og mulig far testes, vil resultatene av DNA-analysene som benyttes ved seksjonen enten vise at han ikke er far eller støtte hans farskap med en betydelig sannsynlighetsovervekt (større enn 1 000 000 : 1). Det vil si at analysen alene gir en sjanse for farskap større enn 99,9999 %.

Dersom mor ikke deltar med prøve, vil bevisstyrken kunne svekkes noe, men ved å utføre tilleggsanalyser tilstrebes det å oppnå en sannsynlighets-overvekt for farskap på minst 100 000 : 1, altså en sjanse for farskap på minst 99,999% i tilfeller der farskapet ikke utelukkes.

Ved bestilling av DNA-test legges det til grunn at alle som skal delta har samtykket i utredningen. Foreldre med foreldreansvar samtykker på vegne av barn under 15 år.

Pris: kr 1690,- per person.

Fremgangsmåte: Fremgangsmåte ved bestilling av DNA-test

Skjema: Bestilling_Farskapstest_OUS_2022,11.08.22, versjon 7.pdf


​Farskapstest der mulig far ikke er tilgjengelig for analyse: Se Annet Slektskap

Farskapstest der partene ikke er enig i å gjennomføre en privat test eller der mulig far er død: Se Stevning i sak om farskap​

Kontaktinformasjon

Sist oppdatert 26.05.2023