Annet slektskap

En slektskapsutredning kan ha ulike siktemål. Dreier det seg om et uavklart farskap for et barn, og mannen ikke er tilgjengelig for analyse, kan det være aktuelt å teste nære slektninger av ham i stedet. Påvises et nært slektskap mellom barnet og for eksempel mannens søsken, kan man trekke slutninger om mannens farskap ut i fra dette.  I enkelte tilfeller ønsker man å teste kun mor og barn. Dette er mest aktuell i forbindelse med fremlegging av dokumentasjon for folkeregisteret eller utlendingsmyndighetene.   DNA-testen utføres ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet.

Antallet nære slektninger som deltar og deres relasjon til mannen vil ha betydning for utfallet av testen. I en søskentest er det en styrke for testen om mor/mødrene deltar. Bevisverdien for eller mot slektskap vil vanligvis øke med antall deltagere. Det gjøres statistiske beregninger som sier noe om hvorvidt analysen støtter det påståtte slektskapet eller ikke, og med hvilken sannsynlighetsovervekt. Ved hjelp av utvidede analyser vil det som regel være mulig å komme frem til et entydig svar.

I en maternitetstest der mor og barn testes, vil resultatene av DNA-analysene som benyttes ved seksjonen enten vise at mor ikke er mor eller støtte hennes morskap med en betydelig sannsynlighetsovervekt (større enn 100 000 : 1). Det vil si at analysen alene gir en sjanse for morskap større enn 99,999 %.​

Alle deltagere i en slektskapstest må samtykke til utredningen. Foreldre med foreldreansvar samtykker for barn under 15 år.

Eksempler på slektskapsutredninger som kan utføres ved OUS

  • Besteforeldre / barnebarn
  • Tante eller onkel / niese eller nevø
  • Helsøsken
  • Halvsøsken
  • Søskenbarn (krever som regel flere deltakere)
  • mor / barn

Vi ber deg alltid ta kontakt per telefon for å få veiledning om hvordan en familierelasjon best mulig kan belyses ved hjelp av DNA-analyser og om sjansen for å få et entydig svar før du bestiller test.

Les også: Informasjon slektskapsutredninger.pdf

Ring først, bestill etterpå. Telefon 23 01 31 50

Pris: kr 1690,- per deltaker.

Fremgangsmåte: Fremgangsmåte for bestilling av DNA-test

Skjema: Bestilling_Slektskap_Tvilling_DNAprofil_OUS_ versjon 6.pdf 

Skatteetatens veiviser: Fødselsnummer for å få pass​​​​

Kontaktinformasjon

Sist oppdatert 25.01.2023