Forskning hos rettsgenetikk slektskap

Seksjon for rettsgenetikk slektskap bidrar med forskning blant annet innenfor DNA, genetikk og slektskapsutredninger.

En gruppe leger og sykepleiere
Foto: OUS

​​​Rettsgenetisk forskning har som hovedformål å bidra til relevant kunnskap om DNA-markører som benyttes i praktisk, rettsgenetisk sammenheng. Gjennom omfattende formalgenetiske studier av relevante befolkningsgrupper, karakteriseres og kartlegges ulike genetiske markører. Resultatene er med på å danne basis for å benytte markørene i ulike typer slektskapsutredninger. Et annet felt er utvikling av programvare og modeller for bevisvurdering i tilknytning til slektskapsutredninger.

Seksjonen har gjennom en årrekke jobbet innen dette fagfeltet både internt og i samarbeid med andre forskere og organisasjoner (EDNAP, YHRD, ISFH, ESWG). Forskningsresultatene har vært lagt frem på nasjonale/internasjonale fagmøter og er publisert i internasjonale tidsskrifter. 

Trykk på linken for å lese mer om forskningen i avdelingen:

OUH - Forensic Genetics Research Group (ous-research.no)

Sist oppdatert 12.08.2022