Informasjon til offentlige oppdragsgivere

Informasjon til offentlige oppdragsgivere i forbindelse med slektskap og identitet.

Blodprøver
Foto: Oslo Universitetssykehus

For politi og påtalemyndigheten:

DNA for ID, farskap og pass

For barnevernet:

Farskaps- og morskapstest

For helsepersonell:

Kimerismeutredning og farskapstest

For utenriksstasjoner:

DNA for personnummer og pass


 


 


 


 

Sist oppdatert 21.01.2023