Politi og påtalemyndigheten, DNA for ID, farskap og pass

På denne siden får du informasjon om ulike DNA-prøvetakinger og farskap.

DNA-prøvetaking i farskapssaker

I farskapssaker der en eller flere av partene ikke fremstiller seg hos lege for prøvetaking frivillig, kan tingretten be politiet om pågripelse og fremstilling for prøvetaking (fra munnhulen - evt. blodprøve tatt av helsepersonell dersom retten ber spesifikt om det). Politiet kan rekvirere prøvetakingsutstyr fra OUS (rettsgenetikk@ous-hf.no) dersom retten ikke har lagt dette ved i sin anmodning. Politiet står for prøvetaking, kontroll av identitet og forsendelsen av prøven med tilhørende dokumenter direkte til Oslo Universitetssykehus. Se nedenfor om forsendelse av prøver.

​DNA-prøvetaking av referanser i ID og saknetsaker

 I prøvetaking av referansepersoner i ID og saknetsaker benyttes politiets prøvetakingssett for personprøve til DNA-analyse. Vær nøye med å angi referansepersonens relasjon til den som er savnet på skjemaet. Angi også om savnede er en mann eller kvinne på skjemaet. Presiser gjerne i anmodningen for eksempel slik: «sønn av savnet kvinne» Prøven med tilhørende dokumenter sendes til Seksjon for rettsgenetikk – slektskap og identitet. MERK! For referanseprøver av pårørende i en pågående ID-sak/DVI-situasjon er det viktig at prøvene bringes videre til OUS straks de er sikret. Prosedyren for sikring av personprøver i straffesak og forsendelse i ordinær post er en uheldig fremgangsmåte som kan forsinke ID-arbeidet med flere dager. Dette må unngås. Prøvetakingsskjemaets del 1 beholdes hos prøvetaker for registrering i BL og vedlegges saken. Se nedenfor om forsendelse av prøver.

DNA-prøvetaking i saker om personnummer for barn født i Afghanistan

Personregisteret/Skatteetaten har laget en veileder for tildeling av norsk personnummer for barn født i utlandet. Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten. Ved å benytte denne vil det for barn født i såkalte gruppe 2-land bli forklart at søker/foresatte må bestille en maternitetstest hos OUS for å dokumentere barnets tilhørighet til mor før de bestiller tid ved en norske utenriksstasjonen for prøvetaking. Dersom barnet er født i Afghanistan og mor eller barn befinner seg i Norge, kan prøvetaking skje ved Pass- og ID-kontoret hos politiet. Bestiller mottar et testnummer/referansenummer på epost som oppgis ved timebestilling for prøvetaking. Test og utstyr betales i sin helhet av bestiller, dette følges opp av OUS, som sender svar på testen til Personregisteret ved registrert betaling.

DNA-prøvetaking i saker om fornyelse av pass

Når det gjelder DNA-prøver som tas med utgangspunkt i PODs retningelinjer om DNA-test i passaker, skal prøvetaking skje hos passmyndighet i utlandet eller i Norge.

Politiet kan ved behov rekvirere prøvetakingsutstyr fra OUS (rettsgenetikk@ous-hf.no).

Forsendelse av prøver

For å sikre at verdifulle prøver kommer frem raskest mulig, også uten bruk av egne, interne bud, vil vi gi noen anbefalinger når der gjelder forsendelse;

Forsendelse i saker som ikke haster:

Forsendelser til vår postboksadresse er ineffektiv, men prøven kommer frem til rett sted. Vi anbefaler ikke å sende prøver rekommandert, men hvis du mener det er nødvendig å benytte rekommandert sending, bruk alltid postboksadressen (OUS sitt interne bud har fullmakt til å hente ut slike forsendelser). Men – bruker du gateadresse i kombinasjon med rekommandert sending kan det gå riktig galt – prøven havner i en post-i-butikk og vi får aldri høre om den.

Postboksadresse

Oslo Universitetssykehus HF
Avdeling for Rettsmedisinske fag
Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
NO 0424 Oslo

Unngå rekomandert sending hvis​ du ikke mener det er helt nødvendig.

Forsendelse i prioriterte saker som haster

Dersom det dreier seg om en pågående ID-sak eller andre slektskap-/ID-saker med en viss grad av hast sendes prøven ekspress med levering på døren til seksjonens gateadresse. Husk å oppgi mobilnummer 90627196 – da får vi beskjed om at en sending er på vei. Dette gjelder både prøver av avdøde (PM) og personprøver (AM) i en pågående ID-sak.

Merk! Gateadressen må benyttes når prøven sendes ekspress med Posten eller et annet budfirma, for levering på døren. Seksjonen har postkasse med lås på gateadressen der prøver kan leveres uavhengig av våre åpningstider (mandag til fredag: 09.00–15.00).

​Adresse for levering på døren i saker som haster

Oslo Universitetssykehus HF
Avdeling for Rettsmedisinske fag
Seksjon for rettsgenetikk- slektskap og identitet
Gaustadalleén 30. inngang B
NO 0373 Oslo

Oppgi følgende mobilnummer i forsendelsen: +47 90 62 71 96.

Se eksempel på utfylling av forsendelse med postens express neste dag

Gateadresse benyttes kun ved express-sending med levering på døren.

Er du usikker på hvordan du skal sende prøven, kontakt oss på telefon 23 01 31 50 (telefontid 09.00–11.30 og 12.30–15.00), mobil +47 90 62 71 96 eller e-post til IDogSaknet@ous-hf.no eller rettsgenetikk@ous-hf.no.

Sist oppdatert 07.09.2023