Personlig DNA-profil

DNA-profil

Ved Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet kan du bestille en DNA-profil som grunnlag for fremtidig bruk.

Ved å bestille en personlig DNA-profil vil du få tilsendt din unike DNA-profil basert på de genetiske markørene som benyttes i farskapssaker per i dag. Prøvematerialet (FTA-kortet) vil bli returnert slik at du kan lagret det sammen med DNA-profilen for fremtidig bruk.

Pris: kr 1690,-

Fremgangsmåte: Fremgangsmåte for bestilling av DNA-test

Skjema: Bestilling_Slektskap_Tvilling_DNAprofil_OUS_ versjon 6.pdf

Sist oppdatert 10.03.2023