Spørsmål og svar om slektskap

Hvem er far til barnet mitt?

Jeg er usikker på om jeg er far til barnet mitt. Jeg er skilt og betaler barnebidrag. Jeg ønsker å få en DNA-analyse for å teste farskapet. Hvordan går jeg frem?

Det er to måter å gå frem på i dette tilfellet. Du kan enten gjennomføre en farskapstest som du selv bestiller og betaler for, eller du kan henvende deg til tingretten der barnet bor og anlegge farskapssak (skjema:Stevning i sak om farskap.pdf ). Retten kan ev. hjelpe deg med å sette opp en stevning, dersom du ikke har skaffet deg annen juridisk bistand (advokat). Det ble gjeninnført frister for å reise farskapssak fra 01.01.14 men dette ble siden opphevet.

Hvordan går jeg frem for å gjennomføre en farskapstest? Jeg er litt usikker på om jeg er far til barnet mitt, og vil helst ikke involvere en offentlig instans?

Du kan gjennomføre en farskapstest ved å kontakte Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet ved å fylle ut og sende inn bestillingsskjema på siden.

Jeg har fått utført en farskapstest privat som viser at jeg ikke er biologisk far til barnet mitt. Hvordan går jeg frem for å oppheve farskapet?

Et juridisk farskap kan kun oppheves av tingretten der barnet bor (evt. der det tidligere ar blitt avsagt dom for farskap). En DNA-analyse har ingen rettsvirkninger i seg selv. Du må kontakte tingretten og anlegge farskapssak (skjema: Stevning i sak om farskap). . Retten kan ev. hjelpe deg med å sette opp en stevning, dersom du ikke har skaffet deg annen juridisk bistand (advokat). Det ble gjeninnført frister for å reise farskapssak fra 01.01.14 (les mer under "Lover og regler") som siden er opphevet. Dersom mor, far og en annen mann som mener han må være far til barnet er enige, kan farskapet endres administrativt ved Fylkestrygdekontoret.

Min ekssamboer har nettopp fått barn. Jeg mener det er jeg som er far til barnet, men hun sier hun ikke vil oppgi meg som barnefar. Jeg mener det er viktig for barnet å få vite om meg hvis jeg er far, og jeg ønsker å ha kontakt med barnet. Hva gjør jeg?

Dersom din ekssamboer ikke er gift, kan du kontakte Fylkestrygdekontoret i det fylket barnet bor og si at du ønsker å oppgi deg selv som mulig far til dette barnet. Alternativt kan du henvende deg til tingretten der barnet bor og anlegge farskapssak. Retten hjelper deg med å sette opp en stevning, dersom du ikke har skaffet deg annen juridisk bistand (advokat). Alternativt kan du selv fylle ut skjemaet "Stevning farskapssak" som er tilgjengelig på domstol.no (skjema: Stevning i sak om farskap​). . Det samme gjelder dersom mor var gift med en annen mann da barnet ble født. Det ble gjeninnført frister for å reise farskapssak fra 01.01.14 som siden ble opphevet (les mer under "Lover og regler").

Jeg er gift og gravid med vårt fjerde barn. Min mann ble sterilisert for ett år siden, og er overbevist om at jeg har vært utro. Abort er uaktuelt for meg. Situasjonen er svært belastende for hele familien, jeg får ikke sove og klarer ikke å glede meg over det nye barnet. Kan det gjøres en farskapstest i svangerskapet?

Teknisk sett kan en slik test gjennomføres. Det benyttes vanligvis en fostervannsprøve, som inneholder celler fra fosteret. Du må ta dette opp med din lege eller gynekolog, for å diskutere risikoen ved et slikt inngrep og muligheten for å gjennomføre inngrepet. Rettsmedisinsk institutt (nå Oslo Universitetssykehus HF) kunne inntil 2004 analysere prøver fra mor, foster og mulig far etter uke 18 i svangerskapet.

Fra 2004 er det imidlertid innført forbud mot å foreta eller gjennomføre slike tester i Norge, se pkt 4.8.5 i Ot.prp.nr.64(2002-2003) - "..departementet kan ikke se at det er behov for farskapstesting på fosterstadiet. Departementet finner det ikke riktig å tillate testing som vil kunne være begrunnet i at man vil velge abort hvis barnet har en uønsket far" og pkt 4.6 i Inst.O.nr 16(2003-2004)

​Jeg er norsk statsborger og har en nær slektning (bror, søster, far, mor) som søker asyl i Norge. I den forbindelse har vi blitt oppfordret til å dokumentere familietilknytning ved å utføre en DNA-analyse. Hvordan går vi frem?

Du kan gjennomføre en slektskapsutredning ved å kontakte Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for rettsgenetikk -  slektskap og identitet. På UDIs hjemmesider kan du lese om hvilke retningslinjer som gjelder for DNA-testing ved familiegjenforening. 

Jeg er norsk statsborger og har fått barn med en kvinne i utlandet. Er det riktig at vi må utføre en DNA-analyse for at barnet skal få norsk fødselsnummer og pass.

Du bør henvende deg til den norske ambassaden i det landet barnets mor bor og be om at barnet blir tildelt fødselsnummer. Ambassaden vil sende en søknad til Personregisteret om tildeling av fødselsnummer. Dersom dokumentasjonen vedrørende barnets opphav er mangelfull, kan Personregisteret be om en DNA-analyse for å belyse slektskapsforholdet. Følg anvisning fra ambassaden og Personregisteret i den videre saksgangen. Du kan søke om tildeling av fødselsnummer ved å følge Veiviseren her:  https://www.skatteetaten.no/en/person/national-registry/change/fodselsnummer-for-a-fa-pass/

Sist oppdatert 28.03.2023