BIlde av en hånd med en rad med pipetter

Rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag leverer tjenester til rettsvesenet og annen offentlig forvaltning og har nasjonale og regionale oppdrag innen fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rusmiddelepidemiologi, biologisk aldersvurdering, rettspatologi, klinisk rettsmedisin og dødsstedsundersøkelser ved barnedødsfall.  Foto: NTB/Scanpix

Kontakt oss

Nyheter fra avdelingen

    ARTIKLER FRA avdelingen

      Sist oppdatert 19.03.2023