Tilbakemelding til avdeling for rettsmedisinske fag

Alle typer tilbakemeldinger, positive og negative, bes rapportert direkte til seksjonene. Disse kan formidles der det er naturlig; via telefon, e-post eller andre tjenlige kanaler.

Bilde av to helsearbeidere idiskusjon over et nettbrett
Foto: OUS

​Avdeling for rettsmedisinske dag er akkreditert og har gjennom dette et dokumentert kvalitetssystem.

Akkreditering omfatter definerte krav til den analytiske virksomheten, samt systemer som ivaretar den øvrige delen av driften. Herunder har man et system for avviks- og klagehåndtering, og alle klager som kommer til seksjonene behandles og besvares i henhold til dette. Oppdragsgiver skal være sikker på at feil som oppdages, umiddelbart blir vurdert og nødvendige korreksjoner utført og at klagen besvares.

Sist oppdatert 04.09.2023