Om Rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag har et bredt spekter av oppgaver og rekvirenter, og utstrakt aktivitet innenfor mange spennende fagfelt.

Bilde av fingeravtrykk
Foto: Shutterstock

​Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) har nasjonale og regionale oppdrag innen fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rettspatologi, klinisk rettsmedisin, rusmiddelepidemiologi, biologisk aldersvurdering og dødsstedsundersøkelser ved småbarns dødsfall.

Vi har en utstrakt sakkyndig virksomhet for politi-/påtalemyndigheten og domstoler. Andre rekvirenter av våre tjenester er blant annet departementer og direktorater som kriminalomsorgen, UDI og NAV samt personregisteret, helsevesenet og barnevernet. Enkelte tjenester tilbys også oppdragsgivere utenfor offentlig sektor.

Vi har etablerte forskningsgrupper innenfor våre ulike fagområder. Deler av forskningen kan ha nytteverdi også i helsesektoren som bedret diagnostikk og pasientbehandling.

Vi har også aktivitet innen undervisning og formidling som bygger på erfaring fra vår oppdrags- og forskningsvirksomhet.

Vi arbeider etter gjeldende krav, retningslinjer og anbefalinger, samt anerkjente kvalitetssikringsprinsipper innenfor rettsmedisinske fag. Kvalitetsarbeid og klagebehandling er viktige bidrag til kontinuerlig forbedring. Store deler av vår oppdragsvirksomhet er akkreditert etter ISO 17025.

Sist oppdatert 28.07.2023