Medisiner og en hammer til bruk i retten

Rettstoksikologi

Rettstoksikologi er læren om rusmidler, legemidler og giftstoffers skadelige virkninger og omsetting i menneskekroppen, der disse kan få rettslige eller tilsvarende konsekvenser. Vi utfører analyser og fortolker prøvesvar av rusmidler, legemidler og gifter i biologisk materiale hovedsaklig til bruk i rettslig eller sanksjonær sammenheng. Vi utfører sakkyndige oppdrag i saker som omhandler bruk av rus og rusadferd. Våre oppdragsgivere er hovedsaklig innenfor statlig og privat næringsliv.  Foto: Shutterstock

Kontakt oss

Nyheter fra seksjonen

 • En kvinne med kort hår
  11. september 2023
  Seniorforskeren Elisabeth Leere Øiestad vant artikkelpris

  Seniorforsker ved Rettsmedisinske avdeling, Elisabeth Leere Øiestad, har fått TIAFT Randall Baselt-prisen for artikkelen «Comparative Study of Postmortem Concentrations of Benzodiazepines and Z-hypnotics in Several Different Matrices». 

 • Bilde av utstyr til bruk for lystgass
  20. desember 2022
  Lystgass (dinitrogenoksid)

  Bedøvelsesmidlet lystgass (N2O, dinitrogenoksid, nitrous oxide), populært kalt «lattergass», er en fargeløs gass med lett søtlig lukt (1;2). Ved inhalasjon oppstår det raskt smertestillende og beroligende virkninger av få minutters varighet. 

 • Bilde av mann som ser ut av vindu
  24. mai 2022
  Hva skiller de som overlever overdoser fra de som dør?

  Ny studie viser at blodkonsentrasjonen av særlig opioider og benzodiazepiner er høyere blant de som ikke overlever overdoser, sammenlignet med de som overlever.

Artikler fra seksjonen

 • Leere Oyestad
  Nye muligheter for å påvise angstdempende midler og sovemidler (benzodiazepiner) etter dødsfall

  Forskere ved Seksjon for rusmiddelforsking ved Avdeling for rettsmedisinske fag har publisert en ny artikkel om analysemetoder for å påvise benzodiazepiner etter dødsfall.

 • Bilde av leger som sitter ved mikroskop
  Fosfatidyletanol (PEth)- en ny og sensitiv alkoholmarkør

  Den nye alkoholmarkøren PEth har blitt populær de siste årene, da den er et bedre mål på høyt alkoholkonsum over tid enn de alkoholmarkørene som ble brukt tidligere. Tidligere ble alkoholkonsum målt hovedsakelig med markøren CDT, men leverm...

 • En kvinne som sitter på en seng
  Er opioidbehandling under svangerskapet skadelig for barnet?

  Hvert år blir det født mellom 30 og 60 barn i Norge av mødre som bruker opioidene metadon eller buprenorfin i svangerskapet. Hvilke konsekvenser får dette for barna? Ved Seksjon for rusmiddelforskning benytter vi en dyremodell for å undersø...

Sist oppdatert 14.06.2023