BIlde av en hånd med en rad med pipetter

Avdeling for rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) har nasjonale og regionale oppdrag innen fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rettspatologi, klinisk rettsmedisin, rusmiddelepidemiologi, biologisk aldersvurdering og dødsstedsundersøkelser ved småbarns dødsfall.

Kontakt

Postadresse

Avdeling for rettsmedisinske fag
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
MERK! Prøver til analyse i toksikologi sendes til
Rettstoksikologi - Avdeling for rettsmedisinske fag
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 495 Sentrum
0105 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kontaktinformasjon til de forskjellige seksjonene finnes på sidene til hver enkelt.

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

Rekvisisjoner

Avdeling for rettsmedisinske fag har utarbeidet rekvisisjoner for referanseprøver før benmargstransplantasjon og rekvisisjon for kontroll av kimersimestatus etter transplantasjon. Rekvisisjonene benyttes av helseforetakene som følger opp pasienter med hensyn på dette.
Oversikt over avdelingens rekvisisjoner
Bilde av mikroskop

Nyheter fra avdelingen

 • Bilde av Elida Fonneløp og Sander Kneppers (leder av ENFSIs DNA- gruppe) som innledet på fagmøtet.
  30. oktober 2023
  Europeisk fagmøte innen rettsgenetikk

  Avdeling for rettsmedisinske fag avholdt europeisk fagmøte innen rettsgenetikk i Oslo 3-6 oktober.

 • En kvinne med kort hår
  11. september 2023
  Seniorforskeren Elisabeth Leere Øiestad vant artikkelpris

  Seniorforsker ved Rettsmedisinske avdeling, Elisabeth Leere Øiestad, har fått TIAFT Randall Baselt-prisen for artikkelen «Comparative Study of Postmortem Concentrations of Benzodiazepines and Z-hypnotics in Several Different Matrices». 

 • Foto: OUS
  30. mars 2023
  Slik jobber man med identifisering av benrester

  VG melder om funn av benrester i et skogholt på Tranby i Lier. Der ble det gjort funn av det som trolig er benrester fra et voksent menneske.

Artikler fra avdelingen

 • Diagram
  Studier på nye psykoaktive stoffer (NPS)

  De siste 10 årene har det vært en kraftig økning i antall nye psykoaktive stoffer (NPS) på rusmiddelmarkedet. NPS er stoffer som ligner på tradisjonelle rusmidler eller legemidler med ruspotensiale, men som ikke er regulert av internasjonal narkotikalovgivning.

 • To bilder hvor det ene viser planter bak et gjerde, og det andre ulike blomster tørket på et papir.
  Analyse av plantetoksiner og sopptoksiner

  Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus tilbyr analyse av et stort utvalg plante- og sopptoksiner i blod. Vi har også opprettet en nasjonal Kompetansegruppe for plante- og sopptoksiner. Dette kan du lese mer om under p...

 • Leere Oyestad
  Nye muligheter for å påvise angstdempende midler og sovemidler (benzodiazepiner) etter dødsfall

  Forskere ved Seksjon for rusmiddelforsking ved Avdeling for rettsmedisinske fag har publisert en ny artikkel om analysemetoder for å påvise benzodiazepiner etter dødsfall.