BIlde av en hånd med en rad med pipetter

Avdeling for rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) har nasjonale og regionale oppdrag innen fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rettspatologi, klinisk rettsmedisin, rusmiddelepidemiologi, biologisk aldersvurdering og dødsstedsundersøkelser ved småbarns dødsfall.

Kontakt

Postadresse

Avdeling for rettsmedisinske fag
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
MERK! Prøver til analyse i toksikologi sendes til
Rettstoksikologi - Avdeling for rettsmedisinske fag
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 495 Sentrum
0105 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kontaktinformasjon til de forskjellige seksjonene finnes på sidene til hver enkelt.

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

Rekvisisjoner

Avdeling for rettsmedisinske fag har utarbeidet rekvisisjoner for referanseprøver før benmargstransplantasjon og rekvisisjon for kontroll av kimersimestatus etter transplantasjon. Rekvisisjonene benyttes av helseforetakene som følger opp pasienter med hensyn på dette.
Oversikt over avdelingens rekvisisjoner
Bilde av mikroskop

Nyheter fra avdelingen

    Artikler fra avdelingen