Bestillingsskjema - kimerismeutredning

​Utfylte skjemaer sendes til:

Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus
Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Utfylte skjemaer for kimerismeutredning hos benmargstransplanterte pasienter sendes sammen med EDTA-blodprøve til postadressen ev. leveres til gateadressen med bud. Avsender er ansvarlig for at prøver er pakket i henhold til gjeldende regler.

Ved leveranse med bud er adressen Gaustadalléen 30 B, 0373 Oslo (sort postkasse).

Referanseprøve før benmargstransplantasjon

Kontroll kimerismestatus​ ​

 

Sist oppdatert 23.05.2024