Bestillingsskjema - kimerismeutredning

​Utfylte skjemaer sendes til:

Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus
Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Utfylte skjemaer for kimerismeutredning hos benmargstransplanterte pasienter sendes sammen med EDTA-blodprøve til postadressen.

Ved dørleveranse er adressen Gaustadalléen 30, 4. etg.

Referanseprøve før benmargstransplantasjon

Kontroll kimerismestatus​ 


Sist oppdatert 16.08.2023