Kvalitetssikring i Avdeling for rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag har oppdrag for politi, rettsvesen og kriminalomsorg, samt andre oppdrag (eks. bestemmelse av slektskap og prøver fra rusomsorg), der resultatene kan ha store konsekvenser for den som avgir prøve. Vi legger derfor stor vekt på å sikre kvaliteten på våre tjenester.

                                                                                                                 

Skjermbilde.PNG
                                                                         

Kvalitetssikring gjøres gjennom et etablert kvalitetssystem, der store deler av aktivitetene er akkreditert i henhold til ISO 17025:2017. Akkrediteringen omfatter analysevirksomhet og faglig vurdering og fortolkning av analyseresultater innenfor rettstoksikologi og rettsgenetikk. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av at vår organisasjon har den nødvendige faglige kompetanse og kan dokumentere kvalitet i samsvar med internasjonale standarder. Norsk akkreditering følger opp med regelmessige inspeksjonsbesøk for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. 

Trykk på linken for å gå til akkrediteringbevis for rettsmedisinske fag:

https://akkreditert.no/akkrediterte-organisasjoner/akkrediteringsomfang/?AkkId=135


 Akkrediteringsomfanget, dvs. hva fagområdene er akkreditert for, finner du her:

Område for rettsmedisinske fag (TEST 049):

                                                           
Skjermbilde.PNG av Norsk akkreditering
Kvalitetssikring gjøres gjennom et etablert kvalitetssystem, der store deler av aktivitetene er akkreditert i henhold til ISO 17025:2017. Akkrediteringen omfatter analysevirksomhet og faglig vurdering og fortolkning av analyseresultater innenfor rettstoksikologi og rettsgenetikk. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av at organisasjonen har nødvendige faglig kompetanse og kan dokumentere kvalitet i samsvar med internasjonale standarder. I tillegg er fagområdene rettstoksikologi og rettsgenetikk innvilget fleksibel akkreditering innenfor akkrediteringsomfanget (akkreditert.no​). Det gir mulighet til å utføre gitte endringer i omfanget uten at tilliten til resultatet svekkes og uten at endringen bedømmes på forhånd. Norsk akkreditering følger opp med regelmessige inspeksjoner for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende.
 

Akkrediteringsbevis - Avdeling for rettsmedisinske fag

 Akkrediteringsomfanget, dvs. hva fagområdene er akkreditert for, finner du her:

Område for rettsmedisinske fag (TEST 049):
 

Akkrediteringsomfang Seksjon for rettsgenetikk- slektskap og identitetAkkrediteringsomfang Seksjon for rettsgenetikk i straffesak Akkrediteringsomfang Klinisk farmakologi/Rettsmedisin, toksikologi

 

Kontakt oss:

 

Aud Ims
Kvalitetsleder
Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF)
E-post: aims@ous-hf.no
Tlf: (+47) 23 01 31 61
Sist oppdatert 22.01.2023