Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Ved Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ivaretar vi pasienter som har behov for plastikkirurgisk behandling. Det kan være pasienter som har medfødte tilstander og pasienter som har vært utsatt for ulike skader og infeksjoner. Videre utfører vi kirurgi etter kreft, for eksempel brystkreft og hudkreft. Pasienter med ulike tilstander i blodkar får behandling her samt pasienter som gjennomgår kjønnskorrigerende kirurgi. Avdelingen er den eneste i Norge som dekker alle aspekter innen plastikkirurgi (med unntak av håndkirurgi). Pasienter som får behandling i vår avdeling er henvist fra fastlege eller andre helseinstitusjoner.

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi tilhører HHA-klinikken, som er Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Avdelingen er lokalisert på flere steder i Oslo Universitetssykehus, og den består av tre underliggende enheter. 

De tre enhetene er

På Rikshospitalet foregår den største aktiviteten. Det foregår også aktivitet på Radiumhospitalet, Ullevål og Aker sykehus. På Ullevål foregår det hovedsakelig øyeblikkelig hjelp- og traumekirurgi, mens det på Aker forgår kun dagkirurgisk behandling. Avdelingen samarbeider med flere andre avdelinger, blant annet Øre-, nese-, halsavdelingen, Ortopedisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling. Avdelingen behandler også pasienter på Kirurgisk dagavdeling. 

I tillegg til å behandle voksne pasienter behandler vi også barn. De ivaretas på Kirurgisk avdeling for barn 1 eller på Kirurgisk dagbehandling barn. I tillegg til samarbeid med andre avdelinger, samarbeider vi også med fysioterapeuter, sosionomer, psykosomatisk avdeling, prestetjenesten og ernæringsfysiologer.

Avdelingen har tre landsfunksjoner:

I tillegg har avdelingen flerregionsfunksjon som omfatter rekonstruksjoner hos barn med leppe,- kjeve,- ganespalte.

Avdelingen driver høyspesialisert kirurgisk aktivitet, forskning og utdanning. Avdelingen er nasjonal referanseavdeling for plastikkirurgi. Som universitetssykehus må alle våre pasienter og pårørende regne med å møte studenter under oppholdet. Vi har til enhver tid sykepleiestudenter og leger som er under spesialisering. Å møte pasienter og pårørende er en viktig del av utdanningen til våre fremtidige medarbeidere innenfor spesialisthelsetjenesten.

På Radiumhospitalet blir pasienter med bekreftet melanom behandlet. I tillegg utføres det kirurgi etter bryskreft.

Oppmøtested er Sengepost A5, 5 etasje, Dagkirurgisk enhet 6. etasje, bygg B eller Poliklinikk 4. etasje. Nettsidene til Radiumhospitalet er under utarbeidelse.

Du har fått påvist en blodåremisdannelse (vaskulær malformasjon) og du og din lege er blitt enige om at vi skal behandle den med en metode som heter skleroterapi.

Forberedelser og forsiktighetsregler før behandlingen

 • Dersom du har astma eller allergi MÅ du gi beskjed til oss. Dette gjelder særlig hvis du har reagert på røntgenkontrastmiddel tidligere. Du må også melde fra hvis du vet at du har redusert nyrefunksjon.
 • Dersom du har diabetes (sukkersyke) og bruker (tabletter) medisiner mot dette, skal du ikke ta tablettene eller medisinene de siste tre dagene før skleroseringsbehandlingen. Du kan ellers bruke dine vanlige medisiner.

Selve behandlingen (skleroterapi)

 • Behandlingen foregår ved at en tynn nål blir ført inn i blodåremisdannelsen og at et middel blir injisert. Middelet skal føre til at åreveggene blir irriterte og deretter lukker seg. I forkant av injiseringen benyttes kontrastmiddel, ultralyd og/eller et røntgenbilde for å sørge for at innstikkstedet er riktig plassert.
 • Pasientene får ofte avslappende og smertestillende medisin i forkant av behandlingen.
 • Noen ganger settes også lokalbedøvelse i huden eller direkte i blodåremisdannelsen.
 • Barn får ofte narkose, men det er sjelden påkrevd hos voksne pasienter.

Behandlingen foregår på Radiologisk avdeling på Rikshospitalet av leger med spesialkompetanse på denne type behandling. Varigheten av behandlingen er oftest 30 – 60 minutter. Du må regne med noe ventetid i forkant av behandlingen, samt å ligge og hvile noe i etterkant.

Etter behandlingen

Etter behandlingen er det vanlig med noe svie og hevelse i det området som er behandlet. Det anbefales derfor avlasting, for eksempel med krykker hvis blodåremisdannelsen sitter i et ben. Smertestillende som for eksempel Ibux eller Paracet, eventuelt Tramadol, hjelper som regel godt.

Behandling med skleroterapi må vanligvis gjentas flere ganger for å få best mulig resultat. Vi planlegger derfor en serie på tre til seks seanser med ca. fem til seks ukers intervaller. Du bør ikke starte med behandling dersom du ikke kan møte opp regelmessig til de oppsatte tidene gjennom ca. fire til seks måneder.

Det er viktig å ha realistiske forventinger til behandlingseffekten

Blodåremisdannelse er ikke farlig, og for mange pasienter er det en tilstand man må leve med. Imidlertid kan behandlingen lindre smerteplager, samt eventuelt redusere en synlig kul. Ikke alle som behandles blir bedre, ca. 20 prosent av pasientene har uendrede plager mens noen få kan oppleve forverring.

Komplikasjoner ved skleroterapi

Som ved alle medisinske behandlinger forekommer det også komplikasjoner ved skleroterapi, selv om de er sjeldne. Det dreier seg da vanligvis om hudsår eller mindre nerveskader. Noen pasienter kan også få forverring. Vanligvis vil slike komplikasjoner lege seg selv, men dette kan ta noe tid.

Fare for tilbakefall

Selv om du opplever bedring av tilstanden etter behandlingen, kan plagene komme tilbake etter en tid. Ofte kan da behandlingen gjentas.

Sikker prevensjon

Det er viktig med sikker prevensjon i den tidsperioden du behandles hos oss, og de påfølgende tre til seks månedene. Grunnen til dette er at vi som nevnt ovenfor bruker røntgenstråler til å gjennomlyse blodåremisdannelsene, og røntgenstråler kan skade foster og kjønnsceller. Det er derfor viktig at kvinner ikke er gravide eller blir gravide under behandlingstiden og at menn som skal behandles ikke gjør noen gravide de første månedene etter behandling.

Forskning

Oslo Universitetssykehus har ansvar for å fremskaffe ny kunnskap om sykdom og behandling. Det pågår derfor forskning også innenfor den sykdomsgruppen din tilstand hører til. Det kan derfor hende at du får forespørsel om å delta i et forskningsprosjekt. Det er helt frivillig å delta og det vil ikke få konsekvenser for din behandling om du ikke ønsker å delta.

Har du timeavtale hos oss på poliklinisk konsultasjon og må endre eller avlyse denne kan du sende forespørsel ved å logge deg på helsenorge.no

Rikshospitalet

 • Pasientkoordinator vedørende innleggelse: tlf. 23 07 42 75 (mandag til fredag kl. 09.00–11.00).
 • Pasientkoordinator vedørende dagkirurgi: tlf. 23 07 33 16 (mandag til fredag kl. 09.00 –11.00).
 • Sengepost ekspedisjon: tlf. 23 07 06 06 (mandag til fredag kl. 08.00–15.00).
 • Poliklinikk sekretær for bestilling eller endring av time og generelle henvendelser: tlf. 23 07 22 06 (mandag til fredag kl. 09.00–11.00 og 13.00–14.00).
 • Poliklinikk sykepleier: tlf. 97 14 92 05 (mandag til fredag kl. 09.30–10.30 og 13.00–14.00).
 • Poliklinikk operasjonsplanlegging og tatovering: tlf. 23 07 42 91 (mandag til fredag kl. 09.0011.00).

Radiumhospitalet

 • Pasientkoordinator og forløpskoordinator: tlf. 22 93 48 92 (mandag til fredag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00).
 • Dagkirurgisk enhet kooridnator: tlf. 22 93 44 88 (mandag til fredag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00).
 • Dagkirurgisk enhet sekretær: tlf. 22 93 44 87 (mandag til fredag kl. 07.30–11.00 og 11.30–14.45).
 • Sengepost: tlf. 22 93 46 64 og 22 93 46 65 (mandag til fredag kl. 07.30–14.45).
 • Poliklinikken: tlf. 22 93 40 20 (mandag til fredag kl. 08.00–11.00 og 13.00–15.30).


Kontakt

Telefon

Pasientkoordinator vedrørende innleggelse

23 07 42 75
Mandag til fredag kl 09:00 - 11:00

Pasientkoordinator vedrørende dagkirurgi

23 07 33 16
Mandag til fredag kl. 09:00–11:00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingens virksomhet på Rikshospitalet har ulike oppmøtesteder:

Poliklinikk: D3b, 1. etasje.
Dagkirurgi: Oppgang D5, 2. etasje.
Sengepost: C5, 3. etasje, via oppgang D4.

Aker sykehus hovedinngang

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.