Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-ganespalte

Dette er et flerregionalt behandlingstilbud til barn født med leppe-kjeve-ganespalte. Leppe-kjeve-ganespalte er en medfødt misdannelse som korrigeres ved en rekke behandlingstiltak utført av mange ulike faggrupper.

​Behandlingen foregår over mange år. Tjenesten omfatter og koordinerer alle behandlingstiltak så som kirurgi og behandling knyttet til blant annet ernæring, tannstilling, tale og hørsel. Det utarbeides individuelle behandlingsplaner. Behandlingen følger internasjonalt anerkjente behandlingsprotokoller. Barn, henvist til behandling, innkalles innen første to levemåneder. For å sikre god kvalitet og ensartet behandlingstilbud, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved to sykehus.

På 90-tallet besluttet Helsedirektoratet at behandlingen av leppe-kjeve-ganespalte skal foregå ved to behandlingsteam i Norge. Ett team ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, og ett ved Oslo universitetssykehus. De to spalteteamene samarbeider om behandlingsprinsipp og dokumentasjon i behandlingen. Teamene har nært samarbeid mellom flere faggrupper. De seks mest sentrale i behandlingen er plastikkirurger, logopeder, øre-nese-hals leger, sykepleiere, kjeveortopeder og psykologer.  

Det er behov for bedre kunnskap, ikke bare om tilstanden hos hver enkelt pasient, men om hele pasientgruppen som er født med leppe- kjeve- ganespalte. Registeret skal sikre dokumentasjon av behandlingsresultat for at pasientgruppa skal få best mulig behandling og oppfølging. Ved samling av data vil behandlerne kunne finne ut mer om tilstanden, om resultatene av behandlingen og gjennom forskning oppdage endringer som bør gjøres i behandlingsrutiner.

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Henvisning

Send henvisning til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport

Kontakt oss


Telefon
Pasientkoordinator: 23 07 42 75. Ringetid: 09.00 - 11.00
Kontakttelefon: 23 07 06 05. Ringetid: onsdag 12.00 – 14.00

Leder
Pernille Lindholm
Sist oppdatert 28.10.2022