Kirurgisk dagbehandling for barn

Ved seksjonen behandler vi barn og ungdom 0 - 18 år med kirurgiske problemstillinger innen fagområdene barnekirurgi, nevrokirurgi, ortopedi, plastikkirurgi og øre-nese-hals kirurgi.

Vi er en liten seksjon med  sykepleiere og spesialsykepleiere med høy faglig kompetanse. Ved seksjonen mottar vi barn fra fem kirurgiske fagområder til dagbehandling. Behandlingene er organisert som dagopphold og det må beregnes tid deretter. Vi anbefaler derfor at dere har med noe som barnet liker å holde på med da det kan bli venting. Vi har noen leker som vi låner ut. Vi samarbeider tett med alle aktuelle yrkesgrupper og avdelinger ved sykehuset. Vi får også regelmessig besøk av klovnene. Behandlingstilbudet suppleres ofte med undersøkelser eller behandlinger ved andre enheter og sengeposter.

Kirurgisk avdeling for barn

Fagområdet barnekirurgi: Barn med medfødte misdannelser eller sykdommer i mage-tarm og nyrer-urinveier utredes og følges opp ved seksjonen. Ved seksjonen arbeider to stomisykepleiere og en uroterapeut som er viktige fagpersoner i forhold til oppfølging og behandling av pasientgruppen.

Fagområdet nevrokirurgi: Barn med sykdommer eller medfødte misdannelser i hodet eller ryggmarg utredes og følges opp ved seksjonen.

Fagområdet ortopedi: Barn med sykdommer eller medfødte misdannelser i fot, arm, hofte og rygg følges opp ved seksjonen.

Fagområdet plastikkirurgi: Barn med medfødte misdannelser, sykdom eller skade som har behov for behandling eller oppfølging.

Fagområdet øre-nese-hals kirurgi: Barn med medfødte misdannelser, hørselstap, sykdom eller skade som har behov for utredning, behandling eller oppfølging.

Vi gjør oppmerksom på at dere kan ikke møte hvis dere har feber, er veldig forkjølet, har annen infeksjon, ved smittsom sykdom i familien eller nær omgangskrets.

Hjelp oss å hindre smitte

Gi oss beksjed hvis barnet som skal til behandling eller noen andre i husstanden har fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL).  

Har barnet eller noen andre i husstanden de siste 12 måneder:

 • Ligget på sykehus eller fått annen helsehjelp eller tannbehandling i utlandet?
 • Opphold deg som pårørende på sykehus i utlandet?
 • Arbeidet i helsevesenet i utlandet?
 • Bodd eller arbeidet i flyktningleir eller barnehjem i utlandet?
 • Bodd eller arbeidet i asylmottak i utlandet eller i Norge.
 • Bodd i utlandet i mer enn 6 uker?
 • Fått tatovering eller piercing i utlandet?

Hvis ja til noe av dette, må du:

 1. Gi oss beskjed snarest.
 1. Fastlegen din må teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA, VRE, ESBL). Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss. Husk å ta med prøveresultatet til timen.
 2. Har du tidligere fått påvist MRSA, ESBL eller VRE må du ta en ny test hos fastlegen før timen og få dette svaret tilsendt før timen hos oss. Husk å ta med prøveresultatet.

Bruker barnet spesialkost eller sondeernæring er det fint om dere tar med dette.

Du har fått påvist en blodåremisdannelse (vaskulær malformasjon) og du og din lege er blitt enige om at vi skal behandle den med en metode som heter skleroterapi.

Forberedelser og forsiktighetsregler før behandlingen

 • Dersom du har astma eller allergi MÅ du gi beskjed til oss. Dette gjelder særlig hvis du har reagert på røntgenkontrastmiddel tidligere. Du må også melde fra hvis du vet at du har redusert nyrefunksjon
 • Dersom du har diabetes (sukkersyke) og bruker (tabletter) medisiner mot dette, skal du ikke ta tablettene eller medisinene de siste 3 dagene før skleroseringsbehandlingen. Du kan ellers bruke dine vanlige medisiner

Selve behandlingen (skleroterapi)

 • Behandlingen foregår ved at en tynn nål blir ført inn i blodåremisdannelsen og at et middel blir injisert. Middelet skal føre til at åreveggene blir irriterte og deretter lukker seg. I forkant av injiseringen benyttes kontrastmiddel, ultralyd og/eller et røntgenbilde for å sørge for at innstikkstedet er riktig plassert
 • Pasientene får ofte avslappende og smertestillende medisin i forkant av behandlingen
 • Noen ganger settes også lokalbedøvelse i huden eller direkte i blodåremisdannelsen
 • Barn får ofte narkose, men det er sjelden påkrevd hos voksne pasienter

Behandlingen foregår på Radiologisk avdeling på Rikshospitalet av leger med spesialkompetanse på denne type behandling. Varigheten av behandlingen er oftest 30 – 60 minutter. Du må regne med noe ventetid i forkant av behandlingen, samt å ligge og hvile noe i etterkant.

Etter behandlingen
Etter behandlingen er det vanlig med noe svie og hevelse i det området som er behandlet. Det anbefales derfor avlasting, for eksempel med krykker hvis blodåremisdannelsen sitter i et ben. Smertestillende som for eksempel Ibux eller Paracet, eventuelt Tramadol, hjelper som regel godt.

Behandling med skleroterapi må vanligvis gjentas flere ganger for å få best mulig resultat. Vi planlegger derfor en serie på 3-6 seanser med ca. 5-6 ukers intervaller. Du bør ikke starte med behandling dersom du ikke kan møte opp regelmessig til de oppsatte tidene gjennom ca. 4-6 måneder.

Det er viktig å ha realistiske forventinger til behandlingseffekten
Blodåremisdannelse er ikke farlig, og for mange pasienter er det en tilstand man må leve med. Imidlertid kan behandlingen lindre smerteplager, samt eventuelt redusere en synlig kul. Ikke alle som behandles blir bedre, ca. 20 % av pasientene har uendrede plager mens noen få kan oppleve forverring.

Komplikasjoner ved skleroterapi
Som ved alle medisinske behandlinger forekommer det også komplikasjoner ved skleroterapi, selv om de er sjeldne. Det dreier seg da vanligvis om hudsår eller mindre nerveskader. Noen pasienter kan også få forverring. Vanligvis vil slike komplikasjoner lege seg selv, men dette kan ta noe tid.

Fare for tilbakefall

Selv om du opplever bedring av tilstanden etter behandlingen, kan plagene komme tilbake etter en tid. Ofte kan da behandlingen gjentas.

Sikker prevensjon
Det er viktig med sikker prevensjon i den tidsperioden du behandles hos oss, og de påfølgende 3-6 månedene. Grunnen til dette er at vi som nevnt ovenfor bruker røntgenstråler til å gjennomlyse blodåremisdannelsene, og røntgenstråler kan skade foster og kjønnsceller. Det er derfor viktig at kvinner ikke er gravide eller blir gravide under behandlingstiden og at menn som skal behandles ikke gjør noen gravide de første månedene etter behandling

Forskning

Oslo Universitetssykehus har ansvar for å fremskaffe ny kunnskap om sykdom og behandling. Det pågår derfor forskning også innenfor den sykdomsgruppen din tilstand hører til. Det kan derfor hende at du får forespørsel om å delta i et forskningsprosjekt. Det er helt frivillig å delta og det vil ikke få konsekvenser for din behandling om du ikke ønsker å delta.

Seksjonen ledes av seksjonsleder Ann Magritt Semmingsen.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 14:30
 • Tirsdag 08:00 - 14:30
 • Onsdag 08:00 - 14:30
 • Torsdag 08:00 - 14:30
 • Fredag 08:00 - 14:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Kirurgisk dagbehandling for barn
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Seksjonsleder Ann-Margrit Semmingsen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Glassgate D3B,1. etasje

Adresse

Sognsvannsveien 20
Glassgaten D3B
0372 Oslo
Åpningstider
 • I dag 07:15 - 16:30
 • Mandag 07:15 - 16:30
 • Tirsdag 07:15 - 16:30
 • Onsdag 07:15 - 16:30
 • Torsdag 07:15 - 16:30
 • Fredag 07:15 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo