Kirurgisk avdeling for barn

Kirurgisk avdeling for barn ivaretar de fleste barn og ungdommer som har behov for kirurgisk behandling innenfor Oslo universitetssykehus HF. Trykk på lenken herunder for å lese mer om avdelingen og se forberedelsesfilmer for barn og unge som skal opereres.

Om Kirurgisk avdeling for barn

Avdelingens mål er

  • å tilby høyspesialiserte medisinske tjenester til de pasientene som avdelingen har et behandlingsansvar for. 
  • å legge til rette for utdanning av helsepersonell og er delaktig i relevant forskning på tvers av profesjoner.
  • at fagområdene innenfor avdelingen blir benyttet som referanse av andre sykehus i Norge og at vi deler den erfaringen og kompetansen som avdelingen innehar med andre, både i Norge, men også i utlandet.

Avdelingen består av fire seksjoner, bemanner nærmere 70 heldøgns senger og har over 140 stillingshjemler. Det er fagutviklingssykepleiere og barnehagelærere tilknyttet hver enkelt seksjon.

Ved Rikshospitalet finner man Kirurgisk avdeling for barn 1 som ivaretar nevro- og plastikkirurgiske pasienter, Kirurgisk avdeling for barn 2 som ivaretar barnekirurgiske og transplanterte pasienter i den postoperative fasen og Kirurgisk avdeling for barn 3 som ivaretar pasienter fra fagområdet ortopedi og øre-, nese,- og hals. Kirurgisk avdeling for barn 4 ligger på Ullevål og ivaretar hovedsakelig pasienter innenfor fagområdene barnekirurgi, plastikkirurgi og ortopedi. 

Avdelingen tilbyr mange høyspesialiserte medisinske tjenester som er definert som lands-, regions- og områdefunksjoner.

Som universitetssykehus må alle våre pasienter og pårørende regne med å møte studenter under innleggelsen. Vi har til enhver tid studenter fra både helsesekretær-, helsefag-, sykepleie-, barnesykepleiere-, og medisinutdanningene hos oss. Å møte pasienter og pårørende er en viktig del av utdanningen til våre fremtidige medarbeidere innenfor spesialisthelsetjenesten. I tillegg samarbeider vi med et sykehus i Malawi om opplæring av sykepleiere derfra.

Avdelingen ledes av Kjersti Langmoen, E-post: lankje@ous-hf.no

Avdelingen har ansatt to fag- og forskningssykepleiere:

Anja Hetland Smeland, E-post: anjsme@ous-hf.no

Silje Helene Krabbe, E-post: sikrabbe@ous-hf.no

Når barnet ditt skal opereres er det naturlig at dere har mange spørsmål. Det kan være lurt å notere ned spørsmålene til bruk i samtaler med leger og sykepleier.

Forberedelse av barn som skal opereres bør starte hjemme. Snakk med barnet om det som skal skje på sykehuset.

Her finnes filmer og informasjon om hvordan forberede barn

Her finnes filmer og informasjon til ungdommer

Det anbefales at barn forberedes en dag i forkant av innleggelse tilsvarende alder, det vil si er barnet 3 år bør forberedelsen starte 3 dager før innleggelse.

Dersom barnet er forkjølet, har feber eller andre infeksjoner er det viktig å gi beskjed i forkant. Hvis det har gått vannkopper i nærmiljøet må sykehuset kontaktes. Anestesilegen og/eller kirurgen tar stilling til om operasjonen kan gjennomføres likevel.

Hvis barnet har vært innlagt på sykehus utenfor Norden siste 12 måneder må fastlege kontaktes for å ta MRSA/ESBL prøve før innleggelse. Dette for å forhindre spredning av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA/ESBL).

 

Når dere kommer på sykehuset er det en del forberedelser før operasjonen, og det vil bli venting.

På sykehusavdelingen blir dere tatt imot av en sykepleier som vil informere om forløpet før- og etter operasjonen. Det er fint om dere sier i fra dersom det er spesielle hensyn som må tas.

En kirurg vil informere om operasjonen, forventet resultat og anslå hvor lenge dere skal være på sykehuset. Barnet blir undersøkt og må som regel måle vekt, høyde og blodtrykk og ta blodprøver. Avhengig av diagnose kan det også være andre undersøkelser som må gjennomføres.

Anestesilegen vil informere om narkose. Gi beskjed dersom barnet har allergier eller andre helseproblemer.

Tilstedeværelse

For at barnet skal føle seg trygg er det viktig at en av foreldrene er mest mulig tilstede under oppholdet. Gjennom nærhet og hjelp til å opprettholde barnets normale rutiner kan dere formidle trygghet til barnet.

Faste

Alle som skal ha narkose og opereres må faste. Faste betyr at barnet ikke kan spise eller drikke en viss tid før operasjonen. Dere vil få beskjed av sykepleieren om hvor lenge barnet må faste.

Hygiene

Kvelden før operasjonen bør barnet bade/dusje. Enkelte barn må vaskes med en desinfiserende såpe. Dere vil få informasjon om dette hvis det er aktuelt.

Besøk

Barnet kan motta besøk når det er på sengeposten, men det er viktig å begrense dette siden barnet er nyoperert og trenger ro. Besøkende må være friske. God håndhygiene er alltid nødvendig for å forebygge infeksjoner.

Amming

For mødre som ammer eller pumper seg er det mulig å låne pumpeutstyr. Det anbefales å pumpe seg cirka hver 3. time for å opprettholde melkeproduksjonen.

 

 

Her finnes filmer og informasjon om hvordan forberede barn

Her finnes filmer og informasjon til ungdommer

 

 

 

Bare en av forelderen kan sove og spise på sykehuset sammen med barnet. Unntak gjøres ved alvorlig sykdom. Dette avtales i forkant av innleggelsen. Det er mulig å låne barnevogn på sengeposten.

Dersom det er behov for tolk bestiller avdelingen det.

  • Faste medisiner, for de første dagene, da det kan ta tid å få bestilt spesielle medikamenter til avdelingen. Medisinene leveres til personalet som låser de inn under oppholdet.
  • Utstyr som barnet er avhengig av, som for eksempel C-PAP, tracheostomiutstyr, gastrostomiutstyr og annen type stomiutstyr.
  • Spesialkost for de første dagene.
  • Spesialbleier.
  • Smokk, spesielle flasker.
  • Barnets viktigste kosedyr, leker, koseklut/-teppe.

Når barnet er innlagt har foreldre visse rettigheter i forhold til dekning av reise, arbeid osv og sykehuset tilbyr samtale med sosionom.

Er barnet ditt lagt inn for operasjon ved hydrocefalus kan du lese mer om tilstanden og operasjonen her:

Hydrocefalus (vannhode) hos barn

Shuntoperasjon ved hydrocefalus

 

 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kirurgisk avdeling for barn 1 - Rikshospitalet - C6, 4 etasje.

Kirurgisk avdeling for barn 2 - Rikshospitalet - E1, 4 etasje.

Kirurgisk avdeling for barn 3 - Rikshospitalet - C6, 3 etasje.

Kirurgisk avdeling for barn 4 - Ullevål - Barnesenteret - 2 etasje.

Kirurgisk dagbehandling for barn - Rikshospitalet - Glassgaten D3b, 1. etasje.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Inngangspartiet til Barnesenteret (bygg 9) på Ullevål sykehus

Ullevål sykehus Bygg 9

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet setter ord på hvordan det er å være ung pasient. Vi er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset, og vi gir råd til sykehuset om denne pasientgruppen. Vi hører gjerne fra deg!
Ungdomsrådet
Foto av medlemmer i Ungdomsrådet ved OUS