Foto av medlemmer i Ungdomsrådet ved OUS

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet arbeider på strategisk nivå for å forbedre ungdomshelse på OUS. Vi er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset, og vi gir råd til sykehuset om denne pasientgruppen. Hvis du er ungdom eller ung voksen (13-26 år) og ønsker delta i arbeidet med ungdomshelse, kan du kontakte koordinator via mailadresse: ungdomsradet@ous-hf.no

  • Overgangen fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling – vi ønsker en overgang som er godt planlagt og tilpasset våre behov
  • Tilrettelegging for unge voksne innlagt på voksenavdelinger i sykehuset – man blir ikke nødvendigvis voksen den dagen man fyller 18.
  • Overgangen fra sykehus til hjem og kommune – vi er helt avhengig av at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samarbeider godt.
  • Alle pasienter og pårørende skal tilbys gratis trådløst internett – dette er helt nødvendig for å kunne holde kontakt med skole og venner når man er på sykehus. Og for å få dagene på sykehus til å gå litt fortere.
  • Samarbeid med andre ungdomsråd i Norge – nå har alle helseforetak i Norge fått ungdomsråd og vi samarbeider om å finne gode måter å jobbe på og står sammen om de sakene vi har til felles.

Hedda Marie Hoff  - leder
 
Sofie Nygaard Brinch - nestleder 
 
Sara Abbas
 
Mathilde Stokvold Lønseth 
 
Nora Ekenes
 
Kristine Skrabberud Risdal
 
Mohammed Shakoor
 
Ingrid Sofie Øyen Jacobsen
 
Saline Kjellman Knip
 
Eline Ellingsgard
 
Sandra Scott Nicolaysen (brukerutvalgets representant)

E-post: ungdomsradet@ous-hf.no

Koordinator for ungdomsrådet: Maria Kristina Finnes (i studiepermisjon). Kontaktperson er Caroline Åndal aancar@ous-hf.no

DU har verdifull kunnskap om din egen helse. Denne kunnskapen, sammen med fagkunnskap fra helsepersonell danner grunnlag for å gi pasienter og pårørende best mulig behandling. I tillegg til brukermedvirkning på individnivå har sykehuset strukturer og organer som ivaretar brukermedvirkning på systemnivå.

Er du nysgjerrig på hvordan sykehuset jobber for brukermedvirkning, finner du mer her

Sist oppdatert 08.08.2023