Kirurgisk avdeling for barn 3

Seksjonen undersøker og behandler barn/ungdom fra 0–16 år innenfor fagområdet ortopedi og barn/ungdom fra 0–18 år innenfor fagområdet øre-nese-hals (ØNH).

Sengeposten har 18 senger hvorav 4 av disse er
intermediærsenger (overvåkning). Seksjonen er en del av Kirurgisk avdeling for
barn (KAB).

Fagområdet ortopedi omfatter tre spesialiserte fagfelt:

  • Rygg
  • Barneortopedi
  • Hånd/mikrokirurgi

Vi tar imot barn fra hele landet. De fleste pasientene kommer til planlagt kirurgi som for eksempel oppretting av skoliose eller ulike korreksjoner på over-/underekstremitet.

KAB 3 har nasjonalt behandlingsansvar for barn som har behov for replantasjonskirurgi etter skader på hånd/fot. Seksjonen har også landsfunksjon for barn med nevromuskulære skolioser eller medfødte plexusskader.

Fagområdet ØNH omfatter også tre spesialiserte fagfelt:

  •  Rhino/larynx
  •  Hode/hals
  •  Øre

Seksjonene behandler barn med ulike diagnoser som f.eks vaskulære malformasjoner, medfødte misdannelser i luftveiene og akutte infeksjoner. KAB 3 har nasjonalt behandlingsansvar for barn med behov for cochlea implantat (CI).

Mange av seksjonens pasienter har underliggende diagnoser som krever kompetanse fra barneanestesiteam i behandlingsforløpet. Seksjonen har øyeblikkelighjelp-funksjon ved replantasjonsskader hos barn (ortopedi), samt at det tas imot lokale/regionale ØNH-pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp (fremmedlegemer, blødninger).

Ansatte

KAB 3 har ca. 35 ansatte, fordelt på sykepleiere, hjelpepleiere og barnesykepleiere. Posten har også kjøkkenvert, førskolelærer og sekretær. Vi samarbeider daglig med fysio-og ergoterapeuter, samt kontakter sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, barne-og ungdomspsykiatrisk seksjon, barnelege eller familieterapeut/prest ved behov. Sykehusklovnene besøker seksjonen ca. 1 dag i uken.

Seksjonen ledes av Nina Eikesaas Silseth. Assisterende seksjonleder er Julie Ruud Sandberg. Fagutviklingssykepleier er Guro Reyes Simonsen og Mari Kapstad Gran.

Når barnet ditt skal opereres er det naturlig at dere har mange spørsmål. Det kan være lurt å notere ned spørsmålene til bruk i samtaler med leger og sykepleier.

Forberedelse av barn som skal opereres bør starte hjemme. Snakk med barnet om det som skal skje på sykehuset.

Det anbefales at barn forberedes en dag i forkant av innleggelse tilsvarende alder, det vil si er barnet 3 år bør forberedelsen starte 3 dager før innleggelse.

Dersom barnet er forkjølet, har feber eller andre infeksjoner er det viktig å gi beskjed i forkant. Hvis det har gått vannkopper i nærmiljøet må sykehuset kontaktes. Anestesilegen og/eller kirurgen tar stilling til om operasjonen kan gjennomføres likevel.

Hvis barnet har vært innlagt på sykehus utenfor Norden siste 12 måneder må fastlege kontaktes for å ta MRSA/ESBL prøve før innleggelse. Dette for å forhindre spredning av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA/ESBL).

Tilstedeværelse

For at barnet skal føle seg trygg er det viktig at en av foreldrene er mest mulig tilstede under oppholdet. Gjennom nærhet og hjelp til å opprettholde barnets normale rutiner kan dere formidle trygghet til barnet.

Faste

Alle som skal ha narkose og opereres må faste. Faste betyr at barnet ikke kan spise eller drikke en viss tid før operasjonen. Dere vil få beskjed av sykepleieren om hvor lenge barnet må faste.

Hygiene

Kvelden før operasjonen bør barnet bade/dusje. Enkelte barn må vaskes med en desinfiserende såpe. Dere vil få informasjon om dette hvis det er aktuelt.

Besøk

Barnet kan motta besøk når det er på sengeposten, men det er viktig å begrense dette siden barnet er nyoperert og trenger ro. Besøkende må være friske. God håndhygiene er alltid nødvendig for å forebygge infeksjoner.

Amming

For mødre som ammer eller pumper seg er det mulig å låne pumpeutstyr. Det anbefales å pumpe seg cirka hver 3. time for å opprettholde melkeproduksjonen.

 

Forberedelsesfilm for barn som skal opereres from Helsebiblioteket on Vimeo.

Forberedelsesfilm for ungdom som skal opereres from Helsebiblioteket on Vimeo.

Click here to see movies about how to prepare a child or a teenager for surgery

The movies are available in arabic, english, polish, somali and urdu. 

Når dere kommer på sykehuset er det en del av forberedelsene før operasjonen, og det vil bli venting.

På sykehusavdelingen blir dere tatt imot av en sykepleier som vil informere om forløpet før- og etter operasjonen. Det er fint om dere sier i fra dersom det er spesielle hensyn som må tas.

En kirurg vil informere om operasjonen, forventet resultat og anslå hvor lenge dere skal være på sykehuset. Barnet blir undersøkt og det måles vekt, høyde og blodtrykk, og det tas blodprøver. Avhengig av diagnose kan det også være andre undersøkelser som må gjennomføres.

Anestesilegen vil informere om narkose. Gi beskjed dersom barnet har allergier eller andre helseproblemer.

Les mer om barn på sykehus

Barn på sykehus - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Eller ungdom på sykehus

Ungdom på sykehus - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Når dere kommer på sykehuset er det en del forberedelser før operasjonen, og det vil bli venting.

På sykehusavdelingen blir dere tatt imot av en sykepleier som vil informere dere om forløpet før- og etter operasjonen. Det er viktig at dere sier i fra om spesielle hensyn som må tas.

En kirurg vil informere om operasjonen, forventet resultat og anslå hvor lenge dere skal være på sykehuset. Barnet blir undersøkt og det måles vekt, høyde og blodtrykk og tas blodprøver. Avhengig av diagnose kan det også være andre undersøkelser som må gjennomføres.

Hvis behov vil en fysioterapeut snakke med dere før operasjon.

Anestesilegen vil informere om narkose. Gi beskjed dersom barnet har allergier eller andre helseproblemer.

KAB3 har 7 dobbeltrom og 2 enkeltrom. Enerommene er forbeholdt pasienter med spesielle behov eller pasienter som må isoleres på grunn av smitte.

Under oppholdet må man være forberedt på å dele rom med andre. Noen ganger må man også bytte rom i løpet av oppholdet.

Intermediær er en overvåkningsstue med 4 sengeplasser. Her vil det alltid være en ellet to sykepleiere tilstede hele døgnet. Om barnet har gjort stor kirurgi eller har andre tilleggs diagnoser som må overvåkes etter operasjon skal barnet være på denne stuen så lenge det er behov for det. Mens barnet ligger på intermediær vil foreldrene få tildelt rom på Foreldreovernatting.

Om barnet bruker medisiner, sondemat eller er avhengig av utstyr anbefaler vi at dere tar dette med så det er nok til første døgn. Noen ganger kan det ta litt tid før avdelngen får de medisinene eller sondematen barnet trenger. Vi har en del utstyr på avdelingen, men utstyr som er tilpasset barnet ønsker vi at dere tar med. Dette kan for eksempel være CPAP, BIPAP, forstøver ol.

Vi har sykehusklær, bleier og rullestoler. Krykker fås kjøpt på Sykehusapoteket. Vi anbefaler at dere tar med gode sko til trening for eksempel joggesko som ikke sklir og som sitter godt på foten.

På vårt kjøkken er det en kjøkkenvert til stede dag og kveld. Hen vil kunne hjelpe dere med bestilling av for eksempel allergikost, spesialkost eller melk til spedbarn. Kjøkkenet tilbyr alle måltider gjennom døgnet til barnet og EN pårørende under oppholdet.

Lekerommet er et tilbud til barn på avdelingen. Alle barn som er innlagt på avdeling, også søsken som kommer på besøk, er velkommen etter avtale.

Avdelingens pedagog er på lekerom på dagtid fra mandag til fredag. Hvis barnet ikke kan komme til lekerom avtaler pedagog med foreldrene og kommer til barnas rom.

Foreldre som bruker lekerommet sammen med barna har et ansvar for å holde det ryddig slik at alle barn føler seg velkommen til å leke der.

Den pedagogiske virksomheten på lekerom er en del av behandlingstilbudet på avdelingen.

Lekerommet skal være et fristed for barna. Her skal det ikke gjøres noen medisinske prosedyrer. Foreldrene må unngå å snakke om sykdom, med mindre barnet tar initiativ til det.

En forutsetning for lek er tid og ro. Ikke forstyr leken hvis du ikke må. Det er viktig at de voksne følger reglene til lekerommet.

 

brosjyre-for-lekerom.pdf (oslo-universitetssykehus.no)

Det er tilbud om skole for alle barn som blir lagt inn på sykehus.

Vi har et venterom og et ungdomsrom som brukes når dere venter på undersøkelser eller samtaler innleggelsesdagen.

Barne- og ungdomsaktiviteter
Dette er noe av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet.
Natursti
Lekeplass 

​​Ungdom​srom:
Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken ​(E2.1001).

Fritids​klubb:
Mandag og onsdag fra kl 17.00 til​ 19.00 for barn og ungdom i skolealder. Fritidsklubben foregår på ungdomsrommet. Søsken og pårørende er også hjertelig velkommen.

Arrangementer​:​
Arrangementer for barn og ungdom. Egne oppslag for aktuelle arrangementer henges opp på alle avdelinger.

Pa​​sientb​​ibliotek:
Biblioteket ligger i 1. etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken. Her kan man låne bøker, filmer og spillutstyr (spillkonsoller og spill).

Trimrom:
Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.

Lekerom:
Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. 
I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.​

Musikkterapi:​​
Musikkstund ved musikkterapeutene OUS: Samspill og lek med instrumenter, tirsdager klokken 11.15–12.00 i 3. etasje, Barneklinikken. 
Musikk i Vaktskiftet ved musikkterapeutene OUS: torsdager fra kl. 14.30 i Vestibylen 1. etasje, Barneklinikken. ​

Sykehusklovner​:
Sykehuset har egne sykehusklovner mandag til torsdag hver uke.
Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.
Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

I tilknytting til sykehuset er det Foreldreovernattin og hotell. Foreldreovernatting er for foreldrene under oppholdet når barnet er innlagt og har tilsyn. Hotellet kan brukes før operasjon, etter operasjon eller under lengre poliklinisk opphold (flere dager etter hverandre).

1 pårørende får parkere gratis på parkeringsplassen for ansatte. Henvend deg til sekretær i basen for å få registreringsskjema som leveres i hovedresepsjonen

Kontakt

Telefon

Døgnåpen telefon til avdelingen

23 07 61 00

Seksjonsleder

23 07 60 72

Assisterende seksjonsleder

23 07 61 04

Postadresse

Seksjonsleder

Nina Helene E. Silseth
nsilseth@ous-hf.no

Assisterende seksjonsleder

Julie Ruud Sandberg
julruu@ous-hf.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet i C6, 3. etasje.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo