Poliklinikken (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)

Plastikkirurgisk poliklinikk tilhører Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi. Ved poliklinikken foretas innledende vurdering av henviste pasienter, sårbehandling, små medisinske og kirurgiske prosedyrer, inngrep som kan gjøres i lokalbedøvelse og postoperativ oppfølging av pasienter som er operert poliklinisk eller dagkirurgisk, eller er ferdigbehandlet ved sengeposten.

Avhengig av om du kommer for å bli vurdert av lege, skifte på sår eller noe annet får du enten time hos lege eller sykepleier. Dette vurderes av personalet fra gang til gang.
Meld fra i ekspedisjonen når du kommer slik at unødvendig ventetid unngås.

Du vil bli bedt om å vente på venterom 4.

Det er mulig for pårørende å følge inn til operasjon og sårskift. Ofte er det lurt å ha med en pårørende da det blir gitt mye informasjon før og etter operasjon eller sårskift. Tilstedeværelse under operasjon blir avgjort av behandlende lege og type inngrep. Spør sykepleier eller lege hvis du som pårørende ønsker å være tilstede under operasjon eller sårskift.

Rikshospitalet er et røykfritt sykehus.

Røyking medfører alltid økt risiko for komplikasjoner og forverrer sårtilhelingen fordi nikotin gjør at blodsirkulasjonen i vevet blir dårligere. Ved operasjoner kan dette få alvorlige følger for tilhelingsprosessen. Dersom du røyker bør du slutte å røyke fire uker før operasjon og holde opp i hvert fall til etter at stingene er fjernet. For enkelte operasjoner kan røykestopp være et absolutt krav for å gjennomføre operasjonen – dette blir du i så fall informert om av legen som har vurdert deg.

Operasjonen vil bli utført i lokalbedøvelse og du kan derfor spise og drikke som normalt før inngrepet.

Skal du opereres i ansiktet må du ikke bruke sminke eller kremer på operasjonsdagen og smykker i eller i nærheten av operasjonsområdet må også fjernes. Dette er svært viktig for å forhindre infeksjon etter operasjon.

Bruker du noen av følgende medikamenter ber vi deg stoppe med disse som anvist. Dersom du bruker noen av disse medisinene fordi du har kunstig hjerteklaff, medfødt hjertefeil eller gjennomgått blokking og stenting av hjertets kransårer, må du ikke slutte med medisinene uten å ha snakket med fastlege eller hjertelege.

 • Albyl-E: Stoppes fem dager før operasjon.
 • Brilique: Stoppes fem dager før operasjon.
 • Diprasorin: Stoppes fem dager før operasjon.
 • Effient: Stoppes fem dager før operasjon.
 • Novid: Stoppes fem dager før operasjon.
 • Persantin: Stoppes fem dager før operasjon.
 • Plavix: Stoppes fem dager før operasjon.
 • Marevan: Stoppes tre dager før operasjonen.

OBS, unntak: Dersom du har mekanisk hjerteventil eller gjennom gått hjerteinfarkt skal du ikke avslutte uten etter samråd med fastlege, da det kan være farlig!
Marevandosering senkes da kun i samråd med fastlege eller hjertelege slik at man oppnår INR 2,0 eller mindre ved operasjonstidspunktet.

 • Eliquis: Stoppes 24 timer før operasjonen.
 • Lixiana: Stoppes 24 timer før operasjonen.
 • Pradaxa: Stoppes 24 timer før operasjonen.
 • Xarelto: Stoppes 24 timer før operasjonen.

Listen er veiledende, men vi gjør oppmerksom på at kirurg kan gjøre individuelle endringer. Dersom medisinen du bruker ikke er nevnt i listen, ta kontakt med egen lege. Andre medikamenter tar du som vanlig.

Har du selv eller noen du bor sammen med fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL) de siste tolv måneder?

Eller:

Har du de siste tolv måneder

 • ligget på sykehus eller fått annen helsehjelp eller tannbehandling i utlandet?
 • opphold deg som pårørende på sykehus i utlandet?
 • arbeidet i helsevesenet i utlandet?
 • bodd eller arbeidet i flyktningleir eller barnehjem i utlandet?
 • bodd eller arbeidet i asylmottak i utlandet eller i Norge?
 • bodd i utlandet i mer enn seks uker?
 • fått tatovering eller piercing i utlandet?

Hvis ja til noe av dette, må du

 1. gi oss beskjed snarest
 2. kontakte fastlegen for å bli testet for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA, VRE, ESBL) Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet

Kontakt

Telefon

Bestilling, endring av time og generelle henvendelser

23 07 22 06
Telefontid: Hverdager 09.00–11.00 og 13.00–14.00

Sykepleier

97 14 92 05
Telefontid: hverdager 09.30–10.30 og 13.00–14.00.

Operasjonsplanlegging og tatovering

23 07 42 91
Telefontid: Hverdager 09.00–11.00.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet, D3b, 1. etasje.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo