Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser

Behandlingstjenesten er et tilbud til barn med (medfødte) misdannelser og vekstforstyrrelser i kranium/ansikt. Kraniofacial kirurgi innebærer behandling av pasienter med sjeldne og komplekse anomalier (forandringer) som affiserer både hodeskalle, mellomansikt og underkjeve.

Tilstandene er av ulik kompleksitet og alvorlighetsgrad. Enkelte grupper krever spesialisert behandling over en kortere periode, mens andre trenger behandling og oppfølging fra fødsel til voksen alder. Behandlingen gjennomføres av kraniofacialt team, som er sammensatt av spesialister fra ulike helseprofesjoner.

​Denne behandlingstjenesten ivaretar ikke isolerte misdannelser i øyeregionen og leppe-kjeve-ganespalte da disse ivaretas av egne behandlingstjenester. Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kraniofacialt team 

For å kunne ta seg av craniofaciale misdannelser har Oslo universitetssykehus et eget spesialistteam med deltagelse fra: 

  • Nevrokirurgisk avdeling
  • Plastikkirurgisk avdeling
  • Avdeling for medisinsk genetikk
  • Øyeavdeling
  • ØNH-avdeling
  • Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling
  • Reguleringstannlege / barnetannlege/logoped
  • Sykepleier

Til stede vil det også være rådgivere fra Senter for sjeldne diagnoser for å ivareta ”leve med” delen.

Les mer om Senter for sjeldne diagnoser.

Foto av Kraniofacialt team

Bakre rekke fra venstre:
Ketil Heimdal (genetiker). Elisabeth Elgesem (koordinator, nev.kir.avd), Benedicte Falkenberg-Jensen (radiolog), Anne Holth (sykepleier, barneposten), Grete Furseth (koordinator, nev.kir.avd),Els-Marie Andersson (kjeveortoped), Else Merckoll (radiolog), Ulrikke Wiig (nevrokirurg), Christine Chiu (ØNH), Dag Kron-Hansen (øyelege), Laijla Schulz (rådgiver, Senteret for sjeldne diagnoser) og Pamela Åsten (logoped, TAKO senteret).

Første rekke fra venstre: Christina Stuedal (plastisk kirurg), Bernt Due-Tønnessen, leder (nevrokirurg) og Fredrik Platou Lindal (kjevekirurg).

Fraværende: Pål Galteland (kjevekirurg), Elin Tønne (genetiker) og Anvor Rossow (tannlege,TAKO senteret).

Selve konsultasjonen i teamet vil ta  cirka en halv time, og det vil være mange personer tilstede ved samtalen/undersøkelsen. Det er en fordel om du/dere på forhånd noterer spørsmål og problemer som dere ønsker å snakke om, og tar dette med til timen. Alle får tilsendt skriftlig oppsummering cirka en uke etter konsultasjonen.

Noen av legene har vakt, og har behov for å bruke mobiltelefon under konsultasjonen.

Oslo universitetssykehus har landsfunksjon for avansert craniofacial kirurgi i samarbeid med Tannhelsekompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander:

Norsk Craniofacial Forening er en forening for og av mennesker med medfødte hode- og ansiktsmisdannelser (craniofaciale tilstander).

Les mer om foreningen på foreningens nettsider

For spørsmål ta kontakt med koordinator for Craniofacialt team,
tlf: 23 07 48 51 Kamilla Håkonsen Rønningen, kamron@ous-hf.no

Send henvisning til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport

I retningslinjene til HOD skal ”kirurgisk behandling av barn med (medfødte) misdannelser og vekstforstyrrelser i kranium / ansikt”(*) skje innenfor den Nasjonale behandlingstjenesten for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser.

Vi ønsker tidligst mulig kontakt, gjerne allerede fra fødeavdeling  eller ved første mistanke om avvik. Henvisningen bør inneholde en generell klinisk undersøkelse av barnet. Vi ønsker ikke røntgen undersøkelser før første vurdering av små barn (strålehygiene), men kliniske fotografier kan være et nyttig suplement.
Det er svært viktig med en tidlig kontakt for å avklare tilstand og behandlingsindikasjon. I mange tilfeller er det helt åpenbart at det foreligger en vekstforstyrrelse i ansiktets skjelett eller hodeskallen, i andre tilfeller er det mindre åpenbart og barna risikerer å komme (for)sent til undersøkelse.

Elektronisk sendes henvisningen til OUS, Nevrokirurgisk avdeling, barneseksjonen, eller per post: OUS, Nevrokirurgisk avdelin​g, postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Henvisende lege kan om nødvendig kontakte behandlingstjenesten direkte, koordinator for Craniofacial team.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 
23 07 48 51
E-post:
kamron@ous-hf.no
cft@ous-hf.no

(*) bortsett fra isolerte misdannelser i øyeregionen og leppe-kjeve -ganespalte som ivaretas av egne behandlingstjenester.

Sist oppdatert 31.01.2023