Nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner

Det er etablert en nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer eller vaskulære malformasjoner der disse har funksjonell betydning eller er kosmetisk skjemmende. Et hemangiom er en svulst i blodårevev som oppstår hos spedbarn og som vokser raskt første leveår.

​Om tjenesten

Behandling av vaskulære malformasjoner og hemangiomer kan gjøres medikamentelt, ved radiologisk eller kirurgisk intervensjon. Kirurgisk behandling vurderes der radiologisk intervensjon ikke har nytte. Mange av pasientene trenger høyspesialisert tverrfaglig kompetanse med mange medisinske spesialiteter involvert. Behandlingen av disse pasientene er sentralisert til avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Det vises til egne henvisningskriterier. ICD-10: D18, Q27.8, Q82.8, Q82.9, Q87 Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Behandling​

​Her finner du informasjon om behandling av blodåremisdannelser ved Oslo universitetssykehus​

Kontakt oss

Telefon

Pasientkoordinator: 23 07 42 98. Ringetid: 09.00 - 11.00

For post og besøksadresse, se Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

Henvisning

Send henvisning til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport

Sist oppdatert 06.02.2023