Plastikkirurgisk sengepost

Sengeposten ligger på Rikshospitalet og ivaretar voksne pasienter som skal innlegges i Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi. Sengeposten har 22 senger og behandler pasienter fra 18-års alder og oppover.

Ekspedisjonen er på mange måter sengepostens hjerte. Her utføres mange av personalets administrative oppgaver, sykepleierapporter, møter mellom sykepleiere og leger, og annet helsepersonell, og lunsjavvikling. Pasienter som kommer til innleggelse bes møte i ekspedisjonen og inneliggende pasienter er alltid velkomne til å henvende seg der med spørsmål, beskjeder eller for å gjøre avtaler. Ekspedisjonen er bemannet fra kl 07.30 til kl 15.00.

Sengeposten er døgnbemannet. Sykepleierne går i 3-delte vakter og vaktskift finner sted kl 07.00-08.00, kl 14.30-15.00 og kl 21.30-22.00. Her overføres viktig informasjon til neste skift. At sykepleierne går 3-delte vakter innebærer at en sykepleier du har møtt på dagvakt en dag, kan komme på kveldsvakt den neste dagen og kanskje ha nattevakter også i løpet av oppholdet ditt hos oss. Dette fører selvfølgelig til at det blir mange nye ansikter de første dagene.

Legene har 24 timers vakter og legevisitten finner som regel sted mellom kl 09.00 og 11.00 alle hverdager. 

Les mer om ulike behandlinger

Bruker du noen av følgende medikamenter ber vi deg stoppe med disse som anvist. Dersom du bruker noen av disse medisinene fordi du har kunstig hjerteklaff, medfødt hjertefeil eller gjennomgått blokking og stenting av hjertets kransårer, må du ikke slutte med medisinene uten å ha snakket med fastlege eller hjertelege.

 • Albyl-E (stoppes 5 dager før operasjon)
 • Brilique (stoppes 5 dager før operasjon)
 • Diprasorin (stoppes 5 dager før operasjon)
 • Effient (stoppes 5 dager før operasjon)
 • Novid (stoppes 5 dager før operasjon)
 • Persantin (stoppes 5 dager før operasjon)
 • Plavix (stoppes 5 dager før operasjon)
 • Marevan (stoppes 3 dager før operasjon)

  OBS, UNNTAK: - dersom du har mekanisk hjerteventil eller   
  gjennomgått hjerteinfarkt skal du IKKE avslutte uten etter
  samråd med fastlege, da det kan være farlig!

  Marevandosering senkes da kun i samråd med fastlege/
  hjertelege slik at man oppnår INR 2,0 eller mindre ved
  operasjonstidspunktet.

 • Eliquis (stoppes 24 timer før operasjon)
 • Lixiana (stoppes 24 timer før operasjon)
 • Pradaxa (stoppes 24 timer før operasjon)
 • Xarelto (stoppes 24 timer før operasjon)
 • Betennelsesdempende medisiner (f.eks. Voltarol, Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen) må avsluttes 5 dager før innleggelsen

Listen er veiledende, men vi gjør oppmerksom på at kirurg kan gjøre individuelle endringer. Dersom medisinen du bruker ikke er nevnt i listen, ta kontakt med egen lege. Andre medikamenter tar du som vanlig.

Husk å ta med oppdatert liste over legemidlene du bruker. Denne kan du få av din fastlege.

Ta med egne medisiner til sykehuset, det kan ta tid å få medikamenter fra apoteket.

1. Har du selv eller noen du bor sammen med fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL) de siste 12 måneder?

Eller

2. Har du de siste 12 måneder:

 • Ligget på sykehus eller fått annen helsehjelp eller tannbehandling i utlandet?
 • Opphold deg som pårørende på sykehus i utlandet?
 • Arbeidet i helsevesenet i utlandet?
 • Bodd eller arbeidet i flyktningleir eller barnehjem i utlandet?
 • Bodd eller arbeidet i asylmottak i utlandet eller i Norge?
 • Bodd i utlandet i mer enn 6 uker?
 • Fått tatovering eller piercing i utlandet?

Hvis ja til noe av dette, må du:

 1. Gi oss beskjed snarest
 2. Kontakte fastlegen for å bli testet for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA, VRE, ESBL) Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet

Det kan være at operasjonen må utsettes dersom du får symptomer på forkjølelse eller annen form for infeksjon før innleggelse. Det er viktig at du tar kontakt med pasientkoordinator så fort som mulig, og i hvert fall før du kommer til sykehuset, slik at dette kan avklares.

For deg som skal gjøre kjønnsbekreftende kirurgi mann til kvinne:

- Østradiol (plaster Estradot) eller tabletter (Progynova) skal du ikke ta 14 dager før operasjon,  du starter opp igjen når du skrives ut fra sykehuset

- Antiandrogener (Androcur, Spirix, Procren) kan du ta som du pleier, men etter fjerning at testiklene skal du ikke ta de lengre

For deg som skal gjøre kjønnsbekreftende kirurgi kvinne til mann:

- Testosteron injeksjoner (Nebido) eller gel (Testogel, Tostran) kan du ta som du pleier

Rikshospitalet er et røykfritt sykehus.

Røyking medfører alltid økt risiko for komplikasjoner og forverrer sårtilhelingen fordi nikotin gjør at blodsirkulasjonen i vevet blir dårligere. Ved operasjoner kan dette få alvorlige følger for tilhelingsprosessen. Dersom du røyker bør du slutte å røyke 4 uker før innleggelse og holde opp i hvert fall til etter at stingene er fjernet. Ved enkelte operasjoner anbefales det 6 uker røykestopp før operasjon og 6 uker etter operasjonen. For enkelte operasjoner kan røykestopp være et absolutt krav for å gjennomføre operasjonen – dette blir du i så fall informert om av legen som har vurdert deg.

I Norge er vi så heldige at sykehusbehandling er gratis. Vi har gode ordninger for transport til og fra behandling. Hovedregelen er at pasientene selv skal besørge sin transport og søke om refusjon i etterkant. De som av medisinske årsaker ikke kan reise kollektivt eller kjøre egen bil til behandling har rett til tilrettelagt transport. Det er kun unntaksvis at pasientene skal få en rekvisisjon på tilrettelagt transport. Får man en rekvisisjon på tilrettelagt transport er det ikke noen automatikk i at det er en drosje, men det kan også være helseekspress eller helsebil.

For utfyllende informasjon se våre nettsider: Pasientreiser

De fleste som legges inn ved sengeposten har innleggelsestid formiddagen. Du må være forberedt på at det blir mye ventetid innleggelsesdagen. De fleste kan ikke regne med å være ferdige før rund kl 15:00, noen ganger senere. Enkelte ganger oppstår det dessverre også uforutsette forsinkelser, ta derfor med deg lesestoff eller lignende. Du kan gjerne ha med deg pårørende.

I løpet av dagen vil mottagende lege, sykepleier og eventuelt anestesilege ha en samtale med deg for å kartlegge din helsestatus og svare på spørsmål du måtte ha. Kirurgen som skal operere deg vil også snakke med deg og eventuelt gjøre undersøkelser. Det avhenger av type inngrep og tidligere avtaler. Det kan hende at kirurgen ikke er tilgjengelig denne dagen, men da får du snakke med vedkommende operasjonsdagen. Ofte kommer det fotograf og tar bilder denne dagen.

Innleggelsesdagen tas det blodprøver og eventuelt andre nødvendige undersøkelser avhengig av din alder, diagnose og planlagt operasjon.

Dersom du bor i Osloområdet kan du ofte reise hjem i permisjon på ettermiddagen innleggelsesdagen og komme tilbake til sykehuset enten på kvelden eller tidlig neste morgen. Dersom du kommer utenbys fra bor du enten på sengeposten eller på pasienthotellet denne natten. Avtale om permisjon gjøres med personalet ved avdelingen innleggelsesdagen og avhenger av din helsestatus forøvrig. Dersom du legges inn på fredag, med planlagt operasjon mandag, må du beregne deg på permisjon i helgen. Reiseutgifter til permisjon refunderes ikke.

Du vil få utlevert et skjema når du møter opp denne dagen. På skjemaet skal du fylle ut relevant informasjon og du får mulighet til å gi alle de opplysningene du ønsker. Et godt råd er å skrive ned eventuelle spørsmål eller kommentarer på skjemaet slik at du ikke glemmer dem under innkomstsamtalen.

- tøfler og morgenkåpe

- ett sett med løse, behagelige klær som er enkle å få av og på

- toalettsaker

- faste medisiner for et par dager

- utstyr som du er avhengig av, feks c-pap, stomiutstyr ol.

- spesialkost

- kompresjonsplagg dersom du har fått beskjed om å kjøpe det

Ta ikke med mer bagasje enn nødvendig. Det kan hende at du etter operasjonen ikke har anledning til å bære tungt. Ta ikke med smykker og verdisaker da vi har begrensede oppbevaringsmuligheter.

De fleste skal faste fra midnatt før operasjonsdagen. Det vil si at du ikke kan spise, drikke, røyke, tygge tyggegummi eller lignende. Du kan drikke litt vann frem til kl 06 og pusse tennene.

Du skal dusje kvelden før operasjon og operasjonsdagen. Dette for å redusere antall bakterier på huden og dermed fare for at en infeksjon skal oppstå. Vær spesielt oppmerksom på områder der det lett samler seg bakterier, som navlen og operasjonsområdet. Dersom du har fullskjegg må dette fjernes helt før operasjonen. Gjør gjerne det hjemme før du kommer til sykehuset. 

Du kan ikke ha på deg smykker eller private klær når du skal til operasjon. Du skal heller ikke ha på hudkrem, sminke eller neglelakk (dette gjelder også shellac og støpte negler) operasjonsdagen. Dette er viktig i forhold til overvåkningen under og etter operasjon.

Vi har i utgangspunktet ingen faste visittider. Rent praktisk sett kan vi si at beste besøkstid er i tiden kl 14 - 16 og kl 18 - 20. Mange pasientene trenger ro og hvile og vi ber derfor om at det tas hensyn, og at det ikke er for mange besøkende på rommet. Dagligstuen er åpen hele dagen og oppegående pasienter som har besøk får gjerne oppholde seg der.

Det er ikke telefon på rommene, ta derfor med mobiltelefon dersom du har dette. Det er lov å bruke mobiltelefon overalt på sengeposten, men det er viktig at du tar hensyn til dine medpasienter ved samtaler og bruker lydløs-funksjonen. 

Vi har buffetkjøkken der oppegående pasienter spiser sine måltider. Sengeliggende pasienter får maten servert på rommet. Oppslag om meny henger på tavle på kjøkkenet. Det er anledning til å bestille spesialkost i forhold til allergier og spesialkost. Vi har dessverre ikke anledning til å oppbevare personlig mat i kjøleskap. Pårørende kan kjøpe mat og betale med Vipps. 

Frokost serveres fra kl 08:30

Lunsj serveres mellom 12:00 og 13:00

Middag serveres mellom 16:00 og 17:00

Av hygieniske hensyn er det dessverre ikke tillatt med blomster på pasientrommene.

Ta med så få verdisaker som mulig. Du får et skap som kan låses (ta med en 10-krone til låsen) der du kan oppbevare tingene dine. Vi deponerer ikke verdisaker, men vi passer på nøkkelen til skapet for deg under operasjonen. 

Sykehuset er ikke erstatningspliktig ved tap eller tyveri av eiendeler under oppholdet og enkeltpersoner må selv politianmelde tap/tyverier dersom dette er nødvendig eller ønskelig. 

Utskrivelse eller overflytting til sykehjem, lokalsykehus eller lignende planlegges oftest 1-2 dager i forveien, men det hender at noen ikke får sikker beskjed før den dagen de skal reise. Blant annet hos pasienter med sår og der man venter på oppfølging fra bydelen/kommunen kan dette være lite forutsigbart.
Noen pasienter flytter til pasienthotellet og bor der en eller flere dager før de reiser hjem. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du bor langt unna, men har medisinsk utstyr eller et behandlingsopplegg som gjør at du må være i nærheten av sykehuset. 

Det er vanlig å reise fra avdelingen på formiddagen etter legevisitten, mellom kl 10 og 14. Dersom det passer best for deg å reise på ettermiddagen kan du avtale dette med en sykepleier. Vi ber om forståelse for at vi muligens må rydde bort sengen din før du har reist fra avdelingen for å få plass til nye pasienter. Du er velkommen til å bruke dagligstuen.
Ved utreise får du etter behov sykemelding, resepter og eventuelle attester eller bekreftelse på oppholdet.

Dersom vi organiserer transport for deg i form av ambulanse eller taxi med rekvisisjon/samkjøring må du være forberedt på at det kan bli en del ventetid i forbindelse med dette. Dersom du har med deg eiendeler som rullestol og mye bagasje kan ofte ikke ambulansen/taxien få med seg alt. Du må da selv organisere transport av dette.

Taxirekvisisjon skrives kun der det foreligger en helsemessig årsak til at offentlig kommunikasjon ikke kan benyttes. Se pasienttransport.no for utfyllende informasjon.

Dersom du skal følges opp ved poliklinikken vår får du time ved utskrivelse eller denne blir sendt deg i posten i god tid. Legeepikrise sendes henvisende lege eller fastlege innen 7 dager. 

Dersom du skal følges opp av helsetjenesten i bydelen/kommunen eller overflyttes til lokalsykehus sendes både sykepleierapport og legeepikrise til den aktuelle instans. Sykepleierapporten sendes sammen med deg mens legeepikrisen ettersendes.

Dersom du skal følges opp av fastlege eller henvisende lege sendes legeepikrise til denne innen 7 dager.

For noen kan det være aktuelt å søke om rehabilitering eller rekreasjonsopphold i etterkant av oppholdet hos oss. Det er ofte lang ventetid ved opptreningsinstitusjonene i Oslo-området og omegn og det er derfor viktig å søke i god tid. Dersom det ikke søkes om opphold i tilstrekkelig tid hender det dessverre at man må reise hjem i påvente av plass. Finn aktuelle opptreningsinstitusjoner og søknadsrutiner på rehabinfo.no.

Dersom du har glemt igjen eiendeler hos oss er det viktig at du tar kontakt med en gang du oppdager forglemmelsen og avtaler henting. Det hender dessverre at ting blir borte og det er begrenset plass til oppbevaring av gjenglemte ting. Dersom vi ikke hører noe vil ting som ligger igjen etter hvert bli kassert.

Kontakt

Telefon

Ekspedisjon

23 07 06 06
Mandag til fredag kl. 08:00 - 15:00

Pasientkoordinator vedrørende innleggelse

23 07 42 75
Mandag til fredag kl. 09:00 - 11:00

Slik finner du fram

Oppmøtested

C5, 3 etg, via oppgang D4

Vennligst henvend deg i skranken

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo