Forskningsmiljøer

Her finner du en oversikt over og lenker til ulike forskningsmiljøer ved OUS.

Det er tre aktive sentre for fremragende forskning (SFF) ved Oslo universitetssykehus med Universitetet i Oslo som vertskap. Sentrene er flerårige satsinger i regi av Forskningsrådet. NORMENT finansieres under SFF III (2013-2023). CanCell og Hybrid Technology Hub finansieres under SFF IV (2017–2027). Senter for embryologi og Senter for presisjons-immunoterapi finansieres under SFF V (2023-33).

NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser

CanCell Centre for Cancer Cell Reprogramming

HTH Senter for biohybridteknologi – Centre for Organ on a Chip-Technology

Senter for embryologi - Centre for Embryology and Healthy Development

Senter for presisjons-immunterapi (PRIMA)

Oslo universitetssykehus har to sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og er i tillegg partner i et senter ved Norsk regnesentral (BIG INSIGHT). Sentrene er flerårige satsinger i regi av Forskningsrådet. ProCardio finansieres for perioden 2020–2028. C3 – Centre for Connected Care og BIG INSIGHT finansieres 2015–2023.

ProCardio – Precision Health Center for optimized cardiac care

Senter for fremtidig helse C3

Big Insight – Statistics for the Knowledge Economy

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har siden opprettelsen i 2009 etablert K. G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus. Målsettingen er at nye og viktige resultater fra forskningen i kan gi forbedret pasientbehandling.


KG Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

KG Jebsen-senter for hjerteforskning

KG Jebsen-senter for cøliakiforskning

KG Jebsen-senter for B-cellekreft

OUS-research.no — Sykehusets engelskspråklige nettsted for forskning​​


Tilbakemeldinger til denne oversikten: OUS' forskningsstab


Artikler fra OUS i årets nasjonale forskningsrapport

  • En gruppe leger i et rom
    HoloViz - fra 2D til 3D

    HoloViz er prosjektet som gjør at kirurgene kan planlegge kompliserte operasjoner ved hjelp av hologrammer.

  • En mann som holder en penn og en datamaskin
    Kan avføring erstatte antibiotika?

    Kraftig antibiotika knekker mer enn alvorlige bakterielle infeksjoner. Enkelte tarmbakterier «blomstrer opp» etter behandlingen og blir farlige. En liten, men kraftfull, studie viser at frisk avføring kan være et alternativ til bruk av anti...

Sist oppdatert 01.12.2022