En person iført en hvit frakk og hansker som holder en enhet

Institutt for kirurgisk forskning

Institutt for kirurgisk forskning er et eksperimentelt forskningsinstitutt med fokus på molekylærmedisin og translasjonsforskning innenfor de viktigste kliniske virksomhetsområdene ved Oslo universitetssykehus. Instituttet består av tverrfaglig team med biokjemikere, molekylærbiologer, fysiologer, fysikere og leger. Vi har sterke forskningsprogrammer innen kardiovaskulær forskning, kreftforskning og stamcelleforskning.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Hjerte-, lunge- og karklinikken
Institutt for kirurgisk forskning
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sognsvannsveien 20, Bygg A, Rom A3.1057
En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

Forskning

 • En person i legefrakk trykker på et nettbrett.
  Vilhelm Magnus Laboratory for Neurosurgical Research

  The Vilhelm Magnus Laboratory (VML) is a translational research group for neurosurgery at Oslo University Hospital.

 • Bakgrunn mønster
  Eksperimentell ortopedisk forskning

  Muskel- og skjelettskader er en hovedårsak til funksjonshemming over hele verden, og som rammer mennesker i alle aldre. Gruppen Eksperimentell ortopedisk forskning (EOR) bruker eksperimentelle metoder på forskjellige aspekter av ortopedien....

 • Et par kirurger som utfører kirurgi
  Kjernefasilitet

  Kjernefasilitet for stordyrforskning er en regional teknologisk kjernefasilitet støttet av Helse Sør-Øst RHF. Formålet til kjernefasiliteten er å tilby fasiliteter (operasjonssal med utstyr) og kompetanse og hjelp for planlegging og gjennom...

Nyhet

 • illustration photo of colorful bakteria culture test
  19. oktober 2023
  Pancreas-on-a-Chip Technology for Transplantation Applications

  Human pancreas-on-a-chip (PoC) technology is quickly advancing as a platform for complex in vitro modeling of islet physiology. This review summarizes the current progress and evaluates the possibility of using this technology for clinical...

 • scientist looking into a microscope, illustration photo
  19. oktober 2023
  Selection of an appropriate 3D context when studying stem cell models

  In this study, we were able to identify for the first time a mutation-specific phenotype in MODY1 β-like cells facilitated by growing the cells in two different 3D environments and comparing the cellular and proteomic readouts to the 2D bac...

 • En person i en maske som holder en sprøyte
  10. oktober 2022
  Vaksine mot hjernekreft

  Hvert år rammes flere hundre mennesker i Norge av hjernesvulster. Disse kan ha sin opprinnelse i hjernen eller oppstå som følge av spredning fra en svulst et annet sted i kroppen. Den hyppigst forekommende form for hjernekreft, glioblastom,...