Norsk senter for PSC

Senteret driver både grunnforskning og forskning på kliniske aspekter ved den kroniske leversykdommen primær skleroserende cholangitt (PSC).

Norsk senter for PSC (NoPSC) ble etablert 19. mai 2008 ved medisinsk avdeling, Rikshospitalet, etter en donasjon fra Stein Erik Hagen (Canica A/S) til Universitetet i Oslo i 2007. Midlene er dedikert til forskning på den kroniske leversykdommen primær skleroserende cholangitt (PSC).

Midlene benyttes til både grunnforskning og forskning på kliniske aspekter ved sykdommen.

NoPSC er et selvstendig senter under Avdeling for transplantasjonsmedisin i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Forskningssenteret er assosiert med Institutt for indremedisinsk forskning (OUS) og Insitutt for klinisk medisin (UiO), i tillegg har NoPSC et bredt nettverk av både lokale og internasjonale samarbeidspartnere.

I det daglige jobber ansatte ved senteret tett sammen med seksjon for gastromedisin og seksjon for transplantasjonskirurgi, hvor inkludering av pasienter og prøvetaking foregår.

Hva er PSC?

PSC er en sykdom som først og fremst rammer gallegangene, både i og utenfor leveren. Det oppstår betennelse i veggene i gallegangene (såkalt cholangitt) og betennelsen fører til arrdannelser som kan innsnevre gallegangene. Opphopning av galle i leveren på grunn av trange områder forårsaker skade på leveren. Over tid fører kombinasjonen av betennelse og galleopphopning til varig leverskade. Levercirrhose (skrumplever) utvikles og leveren fungerer ikke lenger normalt.

Mer informasjon om forskningen

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo