Tekst

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Instituttet forsker innen biomedisin og informatikk, med fokus på å anvende informatikk som metode for å gjøre genetiske og epigenetiske studier av kreft. Vi har de siste årene tatt i bruk kunstig intelligens i dette arbeidet.

Vår visjon er å bidra til å styrke Oslo universitetssykehus med kunnskap og kompetanse til beste for behandling av og omsorg for pasienter. I tillegg til betydelig diagnostisk virksomhet søker instituttet å utvikle nye diagnostiske og prognostiske markører for tilpasset behandling av kreft.

Lenker til nettsider og prosjekter 

 • Lenke til instituttets eksterne nettsider (kun engelsk): www.icgi.no
 • Lenke til instituttets nettsider på Oslo universitetssykehus sine forskningsnettsider.
 • I perioden 2016- 2021 ledet vi DoMore! som har tatt i bruk kunstig intelligens og dyplæring for å utvikle nye metoder og verktøy innen patologi. 
 • kreftlex.no  er et oppslagsverk om kreft for pasienter og pårørende som er utviklet ved og driftes av instituttet.
 • IKI er tilknyttet et endringsmiljø ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO (MEDIMA)
 • Vi leder et internasjonalt nettverkssamarbeid på forskning og behandlingsforbedringer på tykktarmskreft: CRC Network.
 • Registerverktøyet Medinsight ble utviklet ved instituttet, men er nå en enhet under Forskningsstøtte, OUS sykehusservice.  

Instituttet ledes for tiden av Tarjei Sveinsgjerd Hveem.

Håvard E. G. Danielsen(1957 - 2023) grunnla instituttet i 2004 og ledet det frem til hans død i 2023. Danielsen var en pioner og en verdensledende ekspert på digital patologi og kunstig intelligens. I 2022 ble han tildelt Kong Olav Vs Kreftforskningspris fra Kreftforeningen, og "Excellent Researcher Award" fra Oslo universitetssykehus.

Seksjon for kreftcytogenetikk

Utfører rutinediagnostiske analyser og forskningsarbeid innen kreftgenetikk. Analysene som utføres er karyotyping (G-bånd), FISH, og array CGH, samt et utvalg molekylære undersøkelser.

Seksjonen ledes av Francesca Micci. Diagnostikkrelatert arbeid utføres hovedsakelig på enhet for laboratoriediagnostikk der Laila Helene Bergly er enhetsleder.

Seksjon for interfasegenetikk

Seksjonen ledes av Hanne Askautrud, og er svært involvert i instituttets forskningsvirksomhet, i tillegg til diagnostikk. Seksjonen har et diagnostisk tilbud innen DNA ploidi analyse, og analysen utføres på laboratorie for diagnostikk. Laboratorie for diagnostikk er organisert under enhet for laboratorier der Marna Lill Kjæreng er enhetsleder.

Seksjon for anvendt informatikk 

John Arne Nesheim leder seksjonen som arbeider med programvareutvikling, prosjektledelse, drift av datasystemer, digital bildeanalyse, kvalitetssikring, webutvikling og forskningsformidling. Seksjonen har bred kompetanse innen utvikling av systemer for dyp læring via nevrale nett, også omtalt som kunstig intelligens. 

Laboratorievirksomhet

Enhet for laboratorier får inn cirka 200 prøver til DNA ploidianalyse i løpet av ett år. Forventet svartid er cirka 7 dager.  Mye blod i prøven kan påvirke resultatet. For rutiner rundt bestilling og henting av prøver til DNA ploidianalyser, se nettsidene til Avdeling for Patologi, Radiumhospitalet.


Kontaktperson: Wanja Kildal på telefon 22 78 23 35, hverdager fra 09:00 - 15:00.

Oppgitt svartid kan ikke regnes som en garanti for at prøvesvaret er klart i løpet av denne tiden, men målet er at analysen skal være svart ut innenfor 7 dager.

Det er to laboratorier ved seksjon for kreftcytogenetikk, hvor den ene arbeider med leukemier og lymfomer, mens den andre arbeider med solide svulster, for det meste sarkomer. Seksjonen mottar årlig 3000 prøver i året fra Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Nord, hvorav 80.000 – 90.000 cytogenetiske analyser gjennomføres.

For bestilling av cytogenetiske analyser se Rekvisisjoner til analyser utført av Seksjonen for kreftcytogenetikk.

 

Forventet svartid:

Fluoriserence in-situ hybridisering (FISH)

Benmarg, blod og lymfeknute - Rutineprøve       3 uker

Benmarg, blod og lymfeknute - Hasteprøve       10 dager

Solid svulst - Rutineprøve                                    3 uker

Solid svulst - Hasteprøve                                     2 uker

G-bånd

Benmarg, blod og lymfeknute - Rutineprøve       3 uker

Benmarg, blod og lymfeknute - Hasteprøve      12 dager

Solid svulst - Rutineprøve                                    4 uker

Solid svulst - Hasteprøve                                     3 uker

Array-basert komparativ genomisk hybridisering (aCGH)

ABL-klassefusjon for A2G pasienter                    14 dager

CNA-profil og genetiske avvik for A2G-pasienter 28 dager

Andre akutte leukemier                                         28 dager 

Rutineprøver                                                          6 uker

03.06.24, Seksjon for kreftcytogenetikk: svartiden for FISH rutineprøver er for tiden forlenget med ca. 7 dager.

Oppgitt svartid kan ikke regnes som en garanti for at prøvesvaret er klart i løpet av denne tiden, men målet er at analysen skal være svart ut innenforovennevnte antall dager.

Seksjonen kan kontaktes på telefon: 913 30 579

 

Tilbakemelding

Som ledd i kontinuerlig forbedring ønsker vi tilbakemeldinger på våre laboratorietjenester, både fra rekvirenter og pasienter. Henvendelser kan rettes til: cytogenetikk@radiumhospitalet.no

 

Kontakt

Telefon

Administrasjon

22 78 23 20
 • Mandag 08:30 - 15:30
 • Tirsdag 08:30 - 15:30
 • Onsdag 08:30 - 15:30
 • Torsdag 08:30 - 15:30
 • Fredag 08:30 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Seksjon for kreftcytogenetikk (prøvelevering)

913 30 579
 • Mandag 08:30 - 16:00
 • Tirsdag 08:30 - 16:00
 • Onsdag 08:30 - 16:00
 • Torsdag 08:30 - 16:00
 • Fredag 08:30 - 16:00
 • Lørdag 09:30 - 14:00
 • Søndag STENGT
24.12, 31.12 og onsdag før skjærtorsdag: 08:00-12:00 Helligdager: stengt

Seksjon for interfasegenetikk

22 78 23 35
 • Mandag 09:00 - 15:00
 • Tirsdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
Institutt for kreftgenetikk og informatikk,
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Instituttet holder til i Ullernchausséen 64, ved siden av Radiumhospitalet. Inngang 2A, i 5-7. etasje.


En stor bygning med en person som sykler

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

Ullernchausseen 64/66

0379 Oslo

Aktuelt fra institutt for kreftgenetikk og informatikk