Hybrid operasjonsstue

Intervensjonssenteret

Intervensjonssenteret ble etablert av Stortinget i 1996 for å være en fellesressurs i Norsk helsetjeneste forå sikre trygg utvikling og innføring av nye metoder.  Intervensjonssenteret samarbeider med alle enheter i helsetjenesten om:     - Utvikling av nye behandlingsmetoder     - Utvikling av nye behandlingsstrategier     - Sammenlikne nye og etablerte metoder     - Studier av de sosiale, økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser av nye metoder.

3D holografi

Kirurgisk planlegging: 3D holografisk modell av lever med blodkar og svulst

Intervensjonssenteret er en avdeling i Teknologi og innovasjonklinikken. Intervensjonssenteret er et tverrfaglig senter for forskning og utvikling av avanserte kliniske prosedyrer, bildeveiledet-, minimalt invasiv behandling, intervensjonsradiologi, medisinsk teknologi og kommunikasjonsteknologi. Syv teknologisk avanserte operasjonsrom integrert med bildedannende utstyr, er tilgjengelige for alle kliniske miljøer i OUS og i landet forøvrig til forskning og utvikling av nye behandlingsmetoder. Et tverrdisiplinært team av kirurger, radiologer, anestesileger, sivilingeniører, operasjonssykepleiere, radiografer og anestesisykepleiere arbeider sammen med personale fra moderavdelingene om pasientene.  Et betydelig antall stipendiater og forskere med ekstern finansiering er knyttet til Intervensjonssenteret i tillegg til de fast ansatte.

Intervensjonssenteret fungerer som en felles verktøykasse for translasjonsforskning og innovasjon der nye teknologier og metoder kan utvikle og prøves ut i et trygt miljø. Senteret har et formelt samarbeid flere fakulteter ved Universitetet i Oslo og NTNU, og deltar i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk for innføring av nye metoder. I tillegg til klinisk og teknologiskutvikling og forskning, utfører senteret organisasjonsforskning, helseøkonomisk forskning og forskning på pasientopplevelser ved nye behandlingsmetoder. Senteret driver grunnforskning innen navigasjon og bildeanalyse samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi på cellulært og molekylært nivå. Sammen med psykologisk institutt ved UiO driver Intervensjonssenteret to MR- maskiner som brukes både til forskning og til intraoperativ veiledning ved behandling.

Intervensjonssenteret samarbeider med norsk og internasjonal industri om utvikling og testing av medisinsk teknologi før innføring i klinikken. Forskere ved alle avdelinger på OUS som har behov for Intervensjonssenterets infrastruktur eller kompetanse kan kontakte senteret og diskutere prosjekter eller samarbeid.

Intervensjonssenteret er en del av operasjonsstuearealet ved Rikshospitalet og er involvert i rutine pasientbehandling som krever den avanserte teknologiske infrastrukturen og tverrfaglige bemanningen ved senteret.  Det er forventet at i årene fremover vil en større del av pasientene ha behov av den typen infrastruktur Intervensjonssenteret representerer. 

Kvalitetssystemet ved Intervensjonssenteret oppfyller kravene i ISO 9001:2015 for følgende områder og tjenester: Klinisk, preklinisk og teknologisk forskning, utvikling og utprøving av fremtidens behandlingsmetoder, teknologier og organisering , samt drift av avanserte operasjonsstuer.

Besøk våre engelskspråklige nettsider/ Visit our English web site: http://www.ivs.no

Seksjoner

Prosjektoversikt

Nyheter

Kontakt

Telefon

Mandag til fredag fra klokken 8-15.30

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kontorseksjon: D6 3. etasje

Operasjonsavdeling: D6 4. etasje

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Artikler fra Intervensjonssenteret