Pediatrisk forskningsinstitutt

Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI) ble etablert ved Rikshospitalet i 1959 som et kombinert universitets- og sykehusinstitutt. De første årene ble forskningen fokusert om hematologi, men ganske snart ble fokus utvidet til å omfatte en hel rekke med emner som inkluderer metabolske sykdommer, kreft hos barn, skadelige effekter av bilirubin. Ved instituttet har det vært drevet grunnleggende studier vedrørende peptiders effekt på sykdommer. De siste 20 årene har hovedfokus vært effekten av reoksygenering etter en periode med oksygenmangel. Dette har spesielt vært studert i nyfødtperioden. Klinisk Forskningspost Barn (KFPB) ligger administrativt under Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI), en egen avdeling i Barne- og ungdomsklinikken. KFPB er samtidig knyttet opp mot alle de andre kliniske avdelingene med ansvar for behandling av barn og ungdom ved OUS

Det er etablert en rekke dyremodeller og cellekulturmodeller ved PFI. Instituttets forskere har et bredt samarbeid med en rekke forskergrupper i inn- og utland.


Avdelingsleder er Runar Almaas.
Mer om Pediatrisk forskningsinstitutt finner du her: Instituttets sider på engelsk

 

 

 

Klinisk Forskningspost Barn (KFPB)

ligger administrativt under Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI), en egen avdeling i Barne- og ungdomsklinikken.

KFPB er samtidig knyttet opp mot alle de andre kliniske avdelingene med ansvar for behandling av barn og ungdom ved OUS. Allerede våren 2014 ble det åpnet for å systematisere kliniske legemiddelutprøvinger på barn i nært samarbeid med KFP voksen ved Rikshospitalet. Aktiviteten vokste raskt og det ble behov for en egen forskningspost ved Barne- og ungdomsklinikken. I desember 2015 var KFPB RH en realitet. Bemanningen har gradvis økt i takt med antall studier. Siden Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus har fasiliteter både ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet, har det hele tiden vært en forutsetning at KFPB også skulle ha én filial ved hvert sykehus. Filialen ved Ullevål sykehus ble etablert våren 2017 i nær relasjon til det aktive forskermiljøet som allerede eksisterte der.
Formålet med satsingen har vært å etablere en robust infrastruktur som skal kunne håndtere kliniske studier som inkluderer barn og ungdom, det vil si både industriinitierte studier og forskerinitierte studier. Målet er å fungere som en god samarbeidspartner for alle som ønsker å utføre kliniske studier. Personalet er svært kompetent og strukturen skal være robust, slik at KFPB blir en aktør å regne med i forbindelse med gjennomføring av kliniske studier som involverer barn og ungdom ved OUS.

Kontaktpersoner Ullevål
Håvard Skjerven uxskjh@ous-hf.no
Tove Nyenget uxtnye@ous-hf.no
Tlf: 22 11 76 11

Kontaktpersoner Rikshospitalet
Heidi Glosli hglosli@ous-hf.no
Line Raad uxlsam@ous-hf.no
Tlf: 23 07 46 05

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet D1.2031, Sognsvannsveien 20, Oslo