Akuttmedisin Hjerte Kar Lunger

Prehospital forskningsgruppe

Sentrale forskningstemaer er hjertestansbehandling utenfor sykehus inkludert registerforskning tilknyttet Norsk Hjertestansregister. Forskning på medisinsk nødmeldetjeneste, bruk av ambulansehelikopter og forskning på implementering, opplæring og simulering i prehospital akuttmedisin.

​Kontaktinformasjon

Gruppeleder Jo Kramer-Johansen, Professor II/Anestesilege, PhD,

Telefon: 97539429

Epost: jo.kramer-johansen@medisin.uio.no

Kontaktinformasjon til gruppens medlemmer finnes lengre ned på siden.

Besøksadresse/Postadresse

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Bygg 31, inngang B, tredje etasje.

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4956 Nydalen

Beskrivelse av forskningsprofil

Prehospital klinikk er landets største enhet innenfor prehospital behandling av akutt syke og skadde pasienter. Sentrale forskningstemaer er hjertestansbehandling utenfor sykehus inkludert registerforskning tilknyttet Norsk Hjertestansregister, forskning på medisinsk nødmeldetjeneste, bruk av ambulansehelikopter og forskning på implementering, opplæring og simulering i prehospital akuttmedisin. Flere av forskningsgruppens medlemmer er også tilknyttet Oslo Cardiopulmonary Resuscitation Research Network (OSCAR) som er ett av Oslo universitetssykehus fokuserte forskningsområder.

Langsiktig mål

Prehospital akuttmedisin og organisering har mange felt med manglende evidens. Forskning i akuttmedisin er krevende siden vi møter pasientene utenfor sykehus og ofte i en akutt situasjon hvor kravene til informasjon og samtykke blir vanskelige å oppfylle. Forskningsfeltet er tverrprofesjonelt og tverrfaglig. Forskningsgruppens langsiktige mål er å bygge opp kapasitet for datainnsamling og analyse, utvide kunnskapsgrunnlaget for medisinsk behandling av akutt syke og skadde, men også på forhold rundt organisering, prioritering og ikke minst implementering og opplæring. Vi ønsker å gjennomføre studier som holder høy vitenskapelig kvalitet, og som kan påvirke praksis i Norge og internasjonalt til det beste for pasientene.

 • Jo Kramer-Johansen, Professor II/ anestesilege, 97539429, jo.kramer-johansen@medisin.uio.no
 • Mårten Sandberg, Professor II/ luftambulanselege, 95251054, marten.sandberg@medisin.uio.no
 • Lars Wik, Seniorforsker, 91728966, lars.wik@medisin.uio.no
 • Anne-Cathrine Braarud, Avdelingsoverlege, 95251010, annnae@ous-hf.no
 • Fridtjof Heyerdahl, Anestesilege, 90660103, frihey@ous-hf.no
 • Camilla Hardeland, Forsker, 92453900, camilla.hardeland@gmail.com
 • Christiane Skaare, Stipendiat, 92208508, christiane.skaare@medisin.uio.no
 • Per Olav Berve, Stipendiat, 97046188, poberve@gmail.com
 • Arne Skulberg, Stipendiat, 93083544, arne.skulberg@ntnu.no
 • Mikkel Stenberg, Stipendiat, mikkelts@studmed.uio.no
 • Henrik Stær-Jensen, Stipendiat, 41144074, henrikstaerjensen@hotmail.com
 • Martin Samdal, Stipendiat, 47418389, martin.samdal@gmail.com
 • Helge Eiding, Stipendiat, 91752076, helge.eiding@gmail.com
 • Per Bredmose, Stipendiat, 98099026, bredmose@hotmail.com
 • Kristin Alm-Kruse, Stipendiat, 96919443, kalmkruse@gmail.com
 • Cecilie Isern, Stipendiat, 99402577, cecilieisern@outlook.com
 • Tore Skålhegg, Forsknings-medarbeider, 95251068, sklt@ous-hf.no
 • Thor Olav Nilsen, Forsknings-medarbeider, 95251079, sbntho@ous-hf.no
 • Lars Didrik Flingtorp, Forsknings-medarbeider, 95251080, flingtorp@gmail.com
 • Ingvild B.M. Tjelmeland, Daglig leder Norsk hjertestansregister, 95801490, ingvild@nakos.no
 • Siw L. Osmundsen, Prosjektleder Hjertestarterregisteret, 93224537, siw@nakos.no
 • Jan Erik Nilsen, Daglig leder NAKOS, 95225783, jen@nakos.no

 • Forekomst og behandling av hjertestans utenfor sykehus: Kliniske studier, registerbaserte studier, epidemiologisk studier. Effekt av intervensjoner på befolkningens opplæring og teknologiske nyvinninger (Hjertestarterregisteret).
 • Forbedring av medisinsk nødmeldetjeneste: Håndtering av telefoner om mulig hjertestans. Bedre sortering og prioritering av henvendelser til medisinsk nødtelefon.
 • Avansert prehospital behandling: Bruk og nytte av avanserte tiltak i luftambulansetjenesten. Opplæring og trening på prosedyrer ved hjelp av simulering.

 • Oslo Cardiopulmonary Resuscitation Research Network (OSCAR): samarbeid om hjertestansforskning
 • Stiftelsen Norsk luftambulanse: samarbeid om forskningsprosjekter knyttet til avansert prehospital behandling og opplæring.
 • Høyskolen i Østfold: samarbeid om forskning på medisinsk nødtelefon
 • Høyskolen i Oslo og Akershus: samarbeid om forskning på operative forhold i ambulansetjenesten.
 • Universitetet i Stavanger: samarbeid om forskning på elektronisk signalbehandling knyttet til hjertestansforskning og kvalitetsforbedring i ambulansetjenesten. Samarbeid om opplæring- og simuleringsforskning.
 • Universitet i Bilbao (University of the Basque Country): samarbeid om elektronisk signalbehandling i hjertestansforskning.
 • Global Resuscitation Alliance: implementeringsforskning
 • Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) og Intervensjonssenteret (IVS): samarbeid om preklinisk hjertestansforskning

Sist oppdatert 25.09.2017