Forskningsmiljøer

Her finner du en oversikt over og lenker til ulike forskningsmiljøer ved OUS.

Det er tre aktive sentre for fremragende forskning (SFF) ved Oslo universitetssykehus med Universitetet i Oslo som vertskap. Sentrene er flerårige satsinger i regi av Forskningsrådet. NORMENT finansieres under SFF III (2013-2023). CanCell og Hybrid Technology Hub finansieres under SFF IV (2017–2027). Senter for embryologi og Senter for presisjons-immunoterapi finansieres under SFF V (2023-33).

NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser

CanCell Centre for Cancer Cell Reprogramming

HTH Senter for biohybridteknologi – Centre for Organ on a Chip-Technology

Senter for embryologi - Centre for Embryology and Healthy Development

Senter for presisjons-immunterapi (PRIMA)

Oslo universitetssykehus har to sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og er i tillegg partner i et senter ved Norsk regnesentral (BIG INSIGHT). Sentrene er flerårige satsinger i regi av Forskningsrådet. ProCardio finansieres for perioden 2020–2028. C3 – Centre for Connected Care og BIG INSIGHT finansieres 2015–2023.

ProCardio – Precision Health Center for optimized cardiac care

Senter for fremtidig helse C3

Big Insight – Statistics for the Knowledge Economy

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har siden opprettelsen i 2009 etablert K. G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus. Målsettingen er at nye og viktige resultater fra forskningen i kan gi forbedret pasientbehandling.


KG Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

KG Jebsen-senter for hjerteforskning

KG Jebsen-senter for cøliakiforskning

KG Jebsen-senter for B-cellekreft

OUS-research.no — Sykehusets engelskspråklige nettsted for forskning​​


Tilbakemeldinger til denne oversikten: OUS' forskningsstab


Artikler fra OUS i årets nasjonale forskningsrapport

    Sist oppdatert 01.12.2022