En persons ben og føtter

Seksjon for klinisk service (nevrologi)

Seksjon for klinisk service har ansatt fysioterapeuter, ergoterapeuter,  sosionomer og kliniske ernræringsfysiologer. Alle faggruppene i seksjonen kan tilse innlagte pasienter og har poliklinisk virksomhet ved både Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Vi vurderer og behandler i hovedsak pasienter med følgende problemstillinger: Hodepine, MS, Parkinson, ALS, dystoni, nakke-/ryggsmerter, hjerneslag, nevropatier, funksjonelle lidelser og annen generell nevrologi.

På Rikshospitalet tilser fysioterapeutene pasienter på sengeposter tilhørende nevrologisk-, nevrokirurgisk voksen - og nevrokirurgisk barne-avdeling. Vi behandler også nevrologiske, nevrokirurgiske, ortopediske og plastikk-kirurgiske pasienter på postoperativ og generell intensiv.

På Ullevål tilser vi pasienter tilhørende nevrologisk og nevrokirurgiske sengeposter, samt slagenheten. Videre behandler vi pasienter på nevrointensiv, kirurgisk intensiv og postoperativ.

Slik finner du fram

Oppmøtested

- Nevrologisk Poliklinikk Rikshospitalet

 Sognsvannsveien 20, Glassgaten D1b, 1 etasje

- Nevrologisk Poliklinikk Ullevål

 Kirkeveien 166, Bygg 6, inngang B, 1 etasje (til venstre) 

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Ullevål sykehus Bygg 6

Kirkeveien 166

0450 Oslo