Generelt om sosionomtjenesten i nevrologisk avdeling

Vi tilbyr sosionomtjenester til pasienter tilknyttet sengeposter og poliklinikker i nevrologisk avdeling på Ullevål sykehus: Nevrologisk sengepost og Slagposten. Pasienter som tilhører Rikshospitalet kan få sosionom via kreftklinikkens sosionomtjeneste. Vi behandler også nevrokirurgiske pasienter på Nevrokirurgisk sengepost, Nevrointensiv avdeling og Fysikalsk medisinsk sengepost.

Seksjonsleder: Morten Rudsro

Det er totalt 3,5 sosionomstillinger tilknyttet nevrologisk avd.
Pasienter og pårørende som har behov for oppfølging av sosionom henvises av behandlende lege eller sykepleier. Sosionomen forsøker å ha ett helhetsfokus, og kan informere om tiltak som kan gi økt mestring av sykdom eller skade. 

Både akutte sykdommer og langvarige helseutfordringer kan innebære store forandringer i livet. For deg som er pasient eller pårørende kan det medføre nye og uvante situasjoner med bekymring og uro. Da kan sosionomen være en støtte med samtale og veiledning.

Sosionomen bidrar også på nevrologisk poliklinikk etter henvisning fra behandlende nevrolog eller sykepleier. Sosionomen er også en del av det tverrfaglige ALS-teamet og ProNev-teamet (pasienter med hereditær spastisk paraparese og arvelige ataksier (HSP/HA)).

 

  • Vi kan bistå med

Sosionomen kan være en støttespiller for både deg og dine nærmeste når livet endres som følge av sykdom eller skade. Her er en liste over vanlige problemstillinger/behov:

  • Samtaler med deg og dine pårørende om hvordan håndtere en ny livssituasjon
  • Spørsmål knyttet til hjemmesituasjon, barn, bolig, jobb og skole
  • Spørsmål knytte til psykisk helse og rusproblematikk
  • Informasjon, råd og veiledning om private og offentlige hjelpeinstanser, og etablere kontakt med disse instansene ved behov
  • Informasjon og veiledning om rettigheter i NAV, Folketrygden, sosialtjenesteloven og helselovene
  • Bistå med utfylling av søknader ved behov, til f.eks. kommune og NAV
  • Økonomiske spørsmål i forbindelse med sykdommen/skaden

 

  • Kontakt

Er du pasient eller pårørende ved OUS kan du be behandlende lege eller sykepleier sende henvisning til sosionomtjenesten.

Sist oppdatert 28.05.2024