Generelt om klinisk ernæring i nevrologisk avdeling

Vi tilbyr medisinsk ernæringsbehandling og kostveiledning til pasienter tilknyttet sengeposter og poliklinikker i nevrologisk avdeling, som en del av utrednings- og behandlingstilbudet i avdelingen. Vi behandler også pasienter på fysikalsk medisin og rehabilitering og de nevrokirurgiske sengepostene. Enhet for klinisk ernæring er lokalisert på Rikshospitalet og Ullevål

Seksjonsleder: Morten Rudsro

Det er totalt 2,3 stillinger for klinisk ernæringsfysiolog (kef) i seksjon for klinisk service, nevrologisk avdeling. 
Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert for å drive kost- og ernæringsbehandling og utdannes ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. En kef har minst 5 års utdanning på master-/hovedfagsnivå, med spesialisering innen klinisk arbeid.

En kef gir kostveiledning både individuelt og i gruppe. En individuell konsultasjon kan innebære:

  • Grundig kartlegging av kosthold
  • Vurdering av ernæringsstatus
  • Iverksetting av tiltak knyttet til ernæringsbehandling
  • Spesialkost
  • Næringsdrikker
  • Sondeernæring og/eller intravenøs ernæring

En gruppekonsultasjon kan innebære:

  • Kostveiledning/opplæring av pasienter og pårørende
  • Opplæring og veiledning av annet helsepersonell

 

Pasienter med behov for oppfølging av kef henvises fra ansvarlig lege i vår avdeling. Kefene undersøker og behandler inneliggende pasienter ved seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering, hjerneslag, nevrologisk og nevrokirurgisk sengepost. Vi har bred kompetanse innen ulike sykdommer og skader i nervesystemet som hjerneslag, traumatiske hodeskader, spinale skader og sykdommer, hjernetumorer, inflammatoriske-, nevrodegenerative- og arvelige nevrologiske sykdommer, bevegelsessykdommer, sykdommer og skader i det perifere nervesystemet og hodepine.

I tillegg har vi poliklinisk virksomhet. Kefene gjør polikliniske kontroller etter innleggelse der sykdomsrelatert underernæring diagnostiseres og har behov for videre oppfølging. Vi gjør vurderinger av pasienter med ulike nevrologiske problemstillinger etter henvisning fra nevrolog. Vi bidrar også i tverrfaglig team rundt pasienter med ALS.

Henvisning til primærhelsetjeneste: Ved behov henviser vi til lokale kefer ansatt i kommune eller ved sykehjem og helsehus ved utskrivelse for videre oppfølging.

Vaktordning: Vi jobber på dagtid mandag til fredag. (Ikke helg/helligdager)

Sist oppdatert 28.05.2024