Fagutvikling og utdanning klinisk ernæring

Seksjonen jobber aktivt med fagutvikling og utdanning. - Vi jobber med kontinuerlig kompetanse- og fagutvikling - Vi bidrar aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid - Vi holder jevnlig undervisning for øvrig personale på sykehuset samt for pasienter.

Studenter og hospitanter:

Studenter

Enhet for klinisk ernæring i nevrologisk avdeling tar imot og veileder studenter i klinisk ernæring fra UiO som skal gjennomføre (observasjons)praksis.

Hospitanter

Ønsker du å hospitere hos oss? Alle hospiteringssøknader behandles sentralt av Oslo Sykehusservice (Hospitering - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no))

Dersom du har spørsmål angående hospitering før en eventuell søknad sendes, ta direkte kontakt med seksjonsleder.

  • Kontakt:
  • Kef ved nevrologisk avdeling (bygg 2, Ullevål)                 Tlf: 23 02 60 79

Seksjonsleder: Morten Rudsro (uxrudm@ous-hf.no)

Sist oppdatert 28.05.2024