Generelt om fysioterapi nevrologisk avdeling Ullevål

Vi tilbyr fysioterapi til pasienter tilknyttet sengeposter og poliklinikker i nevrologisk avdeling, som en del av utrednings- og behandlingstilbudet i avdelingen. Vi behandler også nevrokirurgiske pasienter på sengepost og intensivavdelingene.

Seksjonsleder: Morten Rudsro
Enhetsleder (Ullevål): Hildegunn Karlsen Lie

Det er totalt 14,5 fysioterapistillinger i enhet for fysioterapi under nevrologisk avdeling på Ullevål. I disse stillingene inngår enhetsleder, fagkoordinator, turnuskandidat, samt fysioterapeuter med ulike spesialområder. Vi har blant annet fysioterapeuter med fordypning i nevrologisk fysioterapi, svimmelhet, psykomotorikk og intensivfysioterapi.

Pasienter med behov for fysioterapi henvises fra ansvarlig lege. Fysioterapeutene undersøker og behandler inneliggende pasienter ved seksjon for hjerneslag, nevrologisk og nevrokirurgisk sengepost, samt nevrokirurgiske pasienter på postoperativ- og intensivavdelingene. Vi har bred kompetanse innen ulike sykdommer og skader i nervesystemet som hjerneslag, traumatiske hodeskader, spinale skader og sykdommer, hjernetumorer, inflammatoriske-, nevrodegenerative- og arvelige nevrologiske sykdommer, svimmelhet, bevegelsessykdommer som dystoni, sykdommer og skader i det perifere nervesystemet, hodepine, samt funksjonelle nevrologiske lidelser.

I tillegg har en enheten har en utstrakt poliklinisk virksomhet. Fysioterapeutene gjennomfører polikliniske kontroller etter innleggelse på grunn av ryggproblematikk, perifer svimmelhetsproblematikk og hjerneslag. Vi utfører vurderinger av pasienter med ulike nevrologiske problemstillinger etter henvisning fra nevrolog. Vi bidrar i tverrfaglig team rundt pasienter med ALS, samt på tverrfaglig poliklinikk for pasienter med hereditær spastisk paraparese og arvelige ataksier (HSP/HA).

Henvisning til primærhelsetjeneste og rehabiliteringsopphold: Ved behov henviser fysioterapeutene til eksterne fysioterapeuter med kommunal avtale (driftstilskudd) eller til kommunalt ansatte fysioterapeuter i primærhelsetjenesten ved utskrivelse for videre oppfølging. Ved behov for rehabiliteringsopphold henvises pasienter til rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med Helse Sør-Øst.

Hjelpemidler: Vi samarbeider med Sophies Minde Ortopedi for tilpasning av ortopediske hjelpemidler. Fysioterapeutene henviser også til fysio- og ergoterapitjenesten i primærhelsetjenesten ved behov for forflytningshjelpemidler eller andre hjelpemidler ved utskrivelse.

Vaktordning: Vi bemanner en vaktordning som dekkes alle dager i året fra kl. 08:00 (08:30 på helg/helligdag)-19:30. På kveldstid og i helg prioriteres fysioterapitjenester til pasienter med lungeproblematikk eller nyoppståtte nevrologiske utfall.

Sist oppdatert 28.05.2024