Generelt om FOU-enheten

Fagutviklingsstilling (1 x 100% stilling)

Ansvarsområdet for stillingen er å utvikle relevant fysioterapifaglig kompetanse- og fagutvikling på en målrettet og systematisk måte for fysioterapeutene i somatikken ved OUS. Fagutviklingsfysioterapeuten samarbeider tett med aktuelle avdelings-, seksjons- og enhetsledere, fagansvarlige fysioterapeuter, hovedveiledere for fysioterapistudenter og fagråd for fysioterapi.

Hovedveileder (2x 100% stilling)

Ansvarsområdet for stillingene er administrativt, faglig og pedagogisk gjennomføring og utvikling av praksis for fysioterapistudenter ved OsloMet ved Oslo Universitetssykehus. Hovedveilederne samarbeider tett med avdeling for utdanning og kompetanseutvikling ved OUS, fysioterapi-utdanningen ved OsloMet, seksjons- og enhetsledere i de ulike seksjonene og med kliniske veiledere ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

 

  • Kontakt:
  • Fagutviklingsfysioterapeut Charlotte Schanke E-post:                          schm@ous-hf.no 
  • Hovedveileder Jon Koppang E-post: jkoppang@ous-hf.no
  • Hovedveileder Maria Nupen-Stieng E-post: mnupen@ous-hf.no

 

Seksjonsleder: Morten Rudsro (uxrudm@ous-hf.no)

Sist oppdatert 28.05.2024