Generelt om fysioterapi Nevrologisk avdeling Rikshospitalet

Vi tilbyr fysioterapi til voksne pasienter tilknyttet nevrologisk og nevrokirurgisk avdeling og barn tilknyttet nevrokirurgisk avdeling, som en del av utrednings- og behandlingstilbudet i avdelingen og intensivavdelingene. Vi behandler også pasienter tilknyttet avdeling for hudsykdommer på sengepost og intensivavdelingene.


Seksjonsleder: Morten Rudsro
Enhetsleder (Rikshospitalet): Lizbeth Føreid Fladby

Det er totalt 8 fysioterapistillinger i enhet for fysioterapi under nevrologisk avdeling på Rikshospitalet. I disse stillingene inngår enhetsleder, fagkoordinator, turnuskandidat, samt fysioterapeuter med ulike spesialområder. Vi har blant annet fysioterapeuter med fordypning i nevrologisk fysioterapi, fysioterapi for barn og psykomotorisk fysioterapi.

Pasienter med behov for fysioterapi henvises fra ansvarlig lege. Fysioterapeutene undersøker og behandler inneliggende pasienter ved nevrologisk og nevrokirurgisk (barn/voksen) sengepost og intensivavdelingene. I tillegg behandler vi pasienter tilknyttet avdeling for hudsykommer både på sengepost og intensivavdelingene. Vi har bred kompetanse med barn og voksne med ulike sykdommer og skader i nervesystemet som hjerneslag, hjerneblødninger, spinale skader og sykdommer, hjernetumorer, inflammatoriske-, nevrodegenerative- og arvelige nevrologiske sykdommer, svimmelhet, bevegelsessykdommer som dystoni, sykdommer og skader i det perifere nervesystemet, hodepine, samt funksjonelle nevrologiske lidelser.

Vi utfører vurderinger av pasienter med ulike nevrologiske problemstillinger etter henvisning fra nevrolog eller nevrokirurg. Vi bidrar i tverrfaglig team rundt pasienter med SAH, SMA og barn med tumor cerebri. I tillegg deltar vi ved utprøving og effekt vurdering av intratekal baklofen, IVIG og iNPH.  

Kontakt med primærhelsetjeneste: Ved behov setter vi pasientene i kontakt med eksterne fysioterapeuter med kommunal avtale (driftstilskudd) eller til kommunalt ansatte fysioterapeuter i primærhelsetjenesten ved utskrivelse for videre oppfølging.

Hjelpemidler: Vi samarbeider med Sophies Minde Ortopedi for tilpasning av ortopediske hjelpemidler.

Vaktordning: Vi bidrar til å bemanne en vaktordning som dekkes alle dager i året fra kl. 08:00-20:00. På kveldstid og i helg prioriteres fysioterapitjenester til pasienter med lungeproblematikk eller nyoppståtte nevrologiske utfall.

Sist oppdatert 28.05.2024