En gruppe mennesker som ser på dokumenter

Kunnskapsbank

Her finner informasjon om særreaksjonen dom til tvungent psykisk helsevern, ansvar og roller, tidsfrister og andre relevante forhold.

Sist oppdatert 05.10.2023