En persons hånd som peker på noe

Regional sikkerhetsavdeling (RSA)

Regional sikkerhetsavdeling er en regional tjeneste innen sikkerhets-, fengsles- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst.

Regional sikkerhetsavdeling tilbyr følgende tjenester

Sikkerhetspsykiatri:

  • Stabilisering, utredning og behandling til personer med alvorlig sinnslidelse og betydelig risiko for voldelig atferd ovenfor andre, eventuelt komorbiditet som alvorlig personlighetsforstyrrelse, rusmiddelmisbruk, organisk hjerneskade, lett psykisk utviklingshemming m.v., jf phvl § 3-3 og kapittel 5
  • Innleggelse for utredning og behandling av pasienter fra varetekt, fengsel eller forvaring, jf phvl 3-3

Fengselspsykiatri:

  • Poliklinisk vurdering, utredning og behandling av innsatte i Oslo Fengsel, Bredtveit Fengsel og Ungdomsenheten Øst med psykiske lidelser av en alvorlighetsgrad som gir rett til helsehjelp fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, jf pbrl § 2-1b
  • Øyeblikkelig-hjelpfunksjon for innsatte som ennå ikke er fremstilt for varetekt for Sentralarresten i Oslo, jf sphl § 3-1
  • Ressursteam og ambulant psykiatrisk helsetjeneste for innsatte ved Bredtveit fengsles- og forvaringsanstalt og Ila fengsles- og forvaringsanstalt.  

Rettspsykiatri:

  • Rettspsykiatrisk døgnobservasjon, jf stprl § 167
  • Varetekssurrogat, jf strpl § 188
  • Utarbeidelse og oppdatering av retningslinjer, samt koordinering av samhandling ved iverksettelse, gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern, jf phvl § 5-2a
  • Føring av register over personer dømt til tvungent psykisk helsevern, jf phvl § 5-2b

 

Regional sikkerhetsavdeling er organisert med seksjonsledelse og stab, og seks underliggende enheter. Seksjonen ledes av Pia Therese Wiig.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Regional sikkerhetsseksjon (RSA)
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ny sikkerhetspsykiatri 2026

OUS ønsker å samle seksjonene for regional og lokal sikkerhet og Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme under samme tak. Ny sikkerhetspsykiatri skal stå ferdig våren 2025.
Ny sikkerhetspsykiatri
Illustrasjon av Ny sikkerhetspsykiatri på Ila

Byggingen er i gang!

Mandag 9. oktober tok Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol det første spadetaket på byggeplassen for Ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum. Det markerte byggestart for et nytt og etterlengtet psykiatribygg.

Les mer her
En gruppe mennesker som arbeider på en byggeplass