Journalist

Informasjon til media

Jobber du i media og har spørsmål om virksomheten vår, eller ønsker å komme i kontakt med noen av våre ansatte?

Alle henvendelser fra media skal gå via sykehusets mediavakt. Medievaktene har som hovedoppgave å hjelpe medias representanter med å finne frem i sykehuset og å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom media og sykehusets ansatte. 

Sist oppdatert 04.10.2023