En gruppe mennesker som omfavner

Jobb i Regional sikkerhetsavdeling

Kompetanse er Regional sikkerhetsavdelings fremste ressurs! Som ansatt i avdelingen blir du del av et tverrfaglig miljø med bred kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Kanskje arbeid innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er noe for deg? Vi har et viktig samfunnsoppdrag, og jobber i et fagfelt som er i stadig endring.

Du trenger ikke å være sterkest i verden for å jobbe i Regional sikkerhetsavdeling, men skal du trives hos oss bør du ha en robust personlighet. Er du i tillegg faglig engasjert og flink med mennesker er du rett person for oss. Vi møter pasienter som ofte uttrykker seg gjennom aggresjon og vold, og vi står derfor i mange krevende situasjoner. Et kompetent fagmiljø og en trygg arbeidsplass er derfor sentrale komponenter hos oss, for at du skal kunne ha det fint på jobb og ha en meningsfylt hverdag. 

Vi søker deg som er

  • Faglig engasjert og som ønsker å bidra til fagutvikling og høy kvalitet i arbeidet
  • Samarbeidsorientert og omgjengelig, og som trives med å jobbe på tvers av ulike fagmiljø
  • I fysisk og mentalt stand til å takle pasienter med behov for grensesetting og utfordrende atferd med fysisk utagering


Våre enheter er ulike og våre ansatte vil derfor ha mange ulike arbeidsoppgaver og arbeidshverdager. Noen jobber pasientrettet, både i døgnbehandling og i polikliniske tjenester, mens andre jobber med administrative oppgaver. 

I Regional sikkerhetsavdeling er det 190 årsverk og et tverrfaglig miljø bestående av mange ulike yrkesgrupper. Hos oss jobber det bl.a. spesialister i psykiatri, psykologer, helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og ergoterapeuter.

Årsverkene er fordelt på enhetene som følger:

  • Ledelse og stab: 8 årsverk
  • Døgnenhetene: 160 årsverk
  • Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP): 11 årsverk
  • Nasjonal enhet for særlig høy sikkerhet (NESS): 9 årsverk
  • Nasjonal koordineringsenhet: 2 årsverk


Felles for alle oss som jobber i Regional sikkerhetsavdeling er at vi brenner for fagfeltet og har lyst til å være med å påvirke fremtidens tjenestetilbud innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri! 

Vil du være med på laget? Søk opp våre utlysninger på NAV, www.finn.no eller ta kontakt med oss. 

MAP - Møte med aggresjonsproblematikk

I døgnenhetene i Regional sikkerhetsavdeling (RSA) anvender vi programmet MAP - Møte med aggresjonsproblematikk som er et helhetlig opplæringsprogram for å forståelse, forebygging og håndtering av aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.

Flere ansatte ved avdelingen er MAP-instruktører og bidrar i ukentlig undervisning. All deltakelse på internundervisning registreres og følges opp, for å sikre at alle ansatte jevnlig deltar på undervisningen.

Les mer her
En person som holder en presentasjon for et publikum

Å jobbe i det sikkerhetspsykaitriske tjenestetilbudet byr på mange spennende og varierte oppgaver! Ta en titt på videoen under for å få et innblikk i arbeidshverdagen til en sykepleier i døgnenhetene. 
 

Lurer du på hvordan det er å være sykepleier i døgnenhetene ved Regional sikkerhetsavdeling? Ta en titt på denne videoen for mer informasjon.

Sist oppdatert 17.01.2024