MAP - Møte med aggresjonsproblematikk

MAP er et helhetlig opplæringsprogram for å forstå, forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren.

En person som holder en presentasjon for et publikum

Foto: MAP

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.

Opplæringsprogrammet MAP ønsker å være et viktig bidrag til å øke kvaliteten på det voldsforebyggende arbeidet. Først og fremst ved å legge til rette for forståelse og reduksjon av konfliktgrunnlaget, dernest ved å tilføre profesjonell og nødvendig handlingskompetanse når situasjoner oppstår, samt ved å utnytte det lærings- og utviklingsrommet som kan oppstå i etterkant av aggressive episoder.

 

VISJON

  • Bidra til økt sikkerhet og trygghet for pasienter og personale
  • Redusere forekomsten av aggressive og voldelige episoder
  • Bidra til forebygging og riktig bruk av tvangsmidler

MAP - et nasjonalt samarbeid

MAP er utviklet av kompetansentrene og sikkerhetsavdelingene i fellesskap. Informasjon om arbeidet, informasjonsbrosjyrer, kontaktinformasjon med mer finner du på SIFER-nettverket sine nettsider.

Få mer informasjon om MAP på SIFER.no
Et nærbilde av en person som holder et barns hånd

Vold mot ansatte i det psykiske helsevernet

Ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark hadde de flere tilfeller av vold, trusler eller utagerende atferd i 2021. For å gjøre det trygt på arbeidsplassen, trener personalet ofte på scenariotrening. Metodene de bruker er medisinsk simulering (SIM) og opplæringsprogrammet MAP - Møte med aggresjonsproblematikk.

Se artikkel fra www.sykepleien.no
Logo, firmanavn

Et samlet fagmiljø står bak MAP-programmet for forebygging av vold

Gjennom programmet Møte med aggresjonsproblematikk (MAP) får de ansatte ved avdelinger som tar imot mennesker med ulike psykiske og fysiske plager, opplæring i å møte truende situasjoner på en hensiktsmessig måte.
   
 

Se artikkel fra www.sykepleien.no
En mann og en kvinne som ser på en bærbar datamaskin
Sist oppdatert 25.10.2023