TRE PERSONER SOM HOLDE TRE PUSLEBITER

Regional seksjon for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (RSS)

Seksjonen har lokale, regionale og nasjonale oppgaver innenfor fagområdene sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri.

Kontakt

Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Regional seksjon SIFER
PB 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ny sikkerhetspsykiatri 2026

OUS ønsker å samle seksjonene for regional og lokal sikkerhet og Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme under samme tak. Ny sikkerhetspsykiatri skal stå ferdig våren 2025.
Mer informasjon her
Illustrasjon av Ny sikkerhetspsykiatri på Ila