En person som snakker med en klient

Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP)

Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP) utfører rettspsykiatrisk arbeid på vegne av politiet, domstolen og kriminalomsorgen.

Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP) har følgende tjenestetilbud:

Enheten har undersøkelseslokaler i Sentralarresten i Politihuset på Grønland. Klientene møter poliklinisk for vurdering, enten innkalt fra eget hjem eller fremstilt fra varetekt eller arrest.  

Enheten består i dag av enhetsleder i 100 % stilling, 2 årsverk for administrasjonsrådgiver og 1 årsverk for psykologspesialist. I tillegg har vi spesialister ansatt i rammeavtale.

Enheten ledes av Marianne Teigland.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 09:00 - 15:00
  • Tirsdag 09:00 - 15:00
  • Onsdag 09:00 - 15:00
  • Torsdag 09:00 - 15:00
  • Fredag 09:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Postadresse

Oslo politidistrikt
v/Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP)
Postboks 2093 Vika
0125 Oslo

Digital forsendelse Altinn

Justissektoren kan oversende saker via Altinn.
Organisasjonsnummer: 921 044 739.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sentralarresten
Grønlandsleiret 44
0032 Oslo

Inngang til våre lokaler finner du best fra Åkebergveien. Inngangen ligger på den siden av Politihuset/Sentralarresten som vender mot Oslo Fengsel.

Rettspsykiatri

Rettspsykiatri er psykiatrisk og psykologisk kunnskap anvendt i strafferettspleiens tjeneste. Spesialister i psykiatri og psykologi kan utføre oppdrag fra politi og domstoler, for å vurdere om en person som er siktet eller tiltalt i en straffesak hadde en sterkt avvikende sinnstilstand, sterk bevissthetsforstyrrelse eller høygradig psykisk utviklingshemming på tiden for en straffbar handling (strl. §20, jf §§ 62, 63).