Lærings- og mestringssenteret – barn

Lærings- og mestringssenteret – barn (LMS) har som formål å bidra til at barn og unge som har langvarig sykdom eller funksjonshemming, og deres familier skal mestre hverdagen på best mulig måte. Vi har egne sorggrupper for barn, ungdom og deres pårørende etter dødsfall av en nær pårørende eller venn.

Den som har fått en kronisk sykdom kan ha behov for å lære mer enn teori for å mestre hverdagen. Vi samarbeider med fagpersoner, brukere og brukerorganisasjoner om å utvikle og tilrettelegge læringstilbud. Vi ønsker å gi de aktuelle familiene det de trenger av kunnskap og støtte for å mestre hverdagen på en best mulig måte. Hovedfokuset er barn som har kroniske sykdommer og eller barn som har nedsatt funksjonsevne og deres foresatte. 

Vi arrangerer følgende kurs

Starthjelp er et kurs til dere som har barn mellom 0 og 6 år med funksjonsnedsettelser. Både kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser, på tvers av diagnoser. Målet er at dere skal få lære mer om den nye hverdagen. Dette gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Kontaktperson: Anita Sjøstrøm på e-post anisjo@ous-hf.no eller telefon 23 02 55 80 eller 47 64 15 85.

Dette er et tilrettelagt Starthjelpskurs for dere som er foreldre/ foresatte til barn med funksjonsnedsettelser mellom 0 og 18 år med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom, og som ikke behersker norsk språk. Kurset foregår på norsk og har med tolk for vekselvis et av disse språkene: - arabisk/ somalisk/ urdu, somali eller engelsk. Alle kan velge selv om dere vil snakke på morsmålet eller norsk. Det vil uansett være tolk tilstede hele tiden. 

Dette er et dagskurs. Det er gratis å delta. 

Kontaktperson: Absera Teshome Koricho, abskor@ous-hf.no, telefon 23 02 55 82 eller 47 64 15 85.

Dette er et tilbud til søsken som har en bror eller søster med nedsatt funksjonsevne (kognitiv eller fysisk). I disse gruppene får søsken møte andre i samme situasjon, de får være i fokus og får faglig påfyll gjennom fastsatte temaer. Gruppene møtes en helg, tre timer på lørdag og tre timer på søndag. Det blir ulike temaer hver gang. Vi har forskjellige, aldersinndelte grupper som rullerer.

For mer informasjon: Anita Sjøstrøm, anisjo@ous-hf.no, telefon 23 02 55 80 eller 47 64 15 85.

Skolestartkurset er for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser som skal begynne på skolen. Her får dere lære mer om overgang fra barnehage til skole, rettigheter og fysisk tilrettelegging. Dette gjennom faglige foredrag og erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon. Kurset skal hjelpe dere til å få en bedre oversikt over hva dere trenger i forbindelse med skolestart.

Kontaktperson: Absera Teshome Koricho, abskor@ous-hf.no , telefon 23 02 55 82 eller 47 64 15 85.

Barnepoliklinikken og LMS-barn og unge ved Barne- og ungdomsklinikken på Ullevål sykehus samarbeider om gruppetilbud til jenter og gutter (fra ca. 8 til 12-13 år) som tisser på seg. Målet med tilbudet er at barna mestrer å holde seg tørre, både natt og dag. Alle som ønsker å benytte seg av tilbudet, må ha henvisning fra lege og alle må ha individuell timer hos euroterapeut Siri Harket i forkant av gruppetilbudet.

Hva er enurese?

Enurese er ufrivillig eller utilsiktet vannlating i seng eller klær. Mange barn sliter med at de blir våte om natten, om dagen – eller begge deler. Dette kan medføre vanskelige situasjoner i familien gjennom oppveksten og altfor mange – særlig de som blir ufrivillig våte når de er på skolen, på vei hjem fra skolen eller ved lek, blir utsatt for mobbing fra andre barn.

Ved behov, send en e-post til Siri Harket.

Migrasjonshelse er et viktig faglig fokusområde i Oslo og ved Oslo universitetssykehus har mange av pasientene innvandrerbakgrunn.

LMS-barn arrangerer læringstilbud/temadager som er spesielt tilrettelagt for minoritetsspråklige foreldre. Treffene er på Ullevål sykehus og/eller ute i bydeler hvor innvandrerkonsentrasjonen er høy. De mest populære temaene er astma og allergi, psykisk lidelse blant barn og unge, kosthold, trygder og rettigheter ved NAV, avlastning, genetisk veiledning, hjelpemidler og så videre.

Hvem – hva – hvor?

Vi legger alltid invitasjonen/ programmet ut på vår nettside, i tillegg til at vi sender bredt ut til nettverk.

Det å ha et funksjonshemmet barn viser seg å være svært tabubelagt for mange - og det betyr i praksis at foreldre sjelden eller aldri har snakket ordentlig med andre foreldre som er i samme situasjon som dem selv. Mye tyder på at dette er en uventet og positiv opplevelse for de som kommer. På treffene har alle foreldre god anledning til å få snakket med helsepersonell på en uformell måte.

Tolk bestilles alltid ved behov!

Trygg oppvekst
Erfaringsrapport, Hilde B, LMS-barn, mai 2023.pdf

Trygg oppvekst
Egentlig er det veldig bra, 2008.pdf
Trygg oppvekst
Trygg oppvekst for ALLE barn, 2010.pdf

Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn, ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem eller venn – forårsaket av sykdom eller brått dødsfall.

Kontaktperson: Ellen Karlsson Jansen, ellkar@ous-hf.no, telefon 47 64 15 85 eller 23 02 55 83 eller Anita Sjøstrøm, anisjo@ous-hf.no, telefon 47 64 15 85 eller 23 02 55 80

Kontakt

Telefon

Sorgstøtte: 23 02 55 83/ 23 02 55 80 eller 476 41 585
Sorgstøtte: 23 02 55 83/ 23 02 55 80 eller 476 41 585

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 95 finner du i paviljongen/ brakkene bak Barnesenteret. Inngang fra parkeringsplassen.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kaféen Espresso House.

Åpningstider:

 • Mandag til fredag: 08.00–17.00.
 • Lørdag: 10.00–14.00.

Avvik kan forekomme – se apotekets egne nettsider.

Kontakt:

Telefon: 23 20 52 00
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider

 • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 10.00–16.00
 • Onsdag: 10.00–19.00
 • Lørdag og søndag: Stengt

Kontakt​

Telefon: 22 11 80 80 (sentralbordet).

Telefontiden er fra 08.30 til 16.00 (onsdag til 19.00).

E-post: seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpnin​gstider

 • Hverdager: 07.00–23.00
 • Lørdag: 09.00–21.00
 • Søndag: Stengt

Avvik kan forekomme, sjekk nettsidene til KIWI på kiwi.no.

Kontakt​​​

Telefon: 22 46 61 11 

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, internett, TV og kjøleskap. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningsti​der

Hverdager:

 • Frokost: 07.00–09.00.
 • Lunsj: 11.30–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Helg og helligdager:

 • Frokost: 08.00–10.00.
 • Lunsj: 12.00–13.00.
 • Middag: ​16.00–18.00.

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn -senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking og utsjekking

Hovedinnsjekking er etter klokken 15.00 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.00.

Kontakt

 • Telefonnummer til resepsjonen: 23 25 24 00
 • Telefonnummer til catering og møtemat: 21 60 36 17
 • Faks: 85 23 34 64 (Allotment bruk 85 23 34 65)
 • E-postadresse: resepsjon.ullevalhotell@medirest.no

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Det er internettilgang på de fleste byggene og sengepostene på Ullevål. Forhør deg der du skal på time, eller legges inn. Du må ha med eget datautstyr. Ansatte kan hjelper deg med kode for tilgang, hvis det kreves kode.

Biblioteket (1. etasje i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr tilbyr gratis WIFI og har fire stasjonære PC-er der du kan surfe, søke i databaser, ta utskrifter, kopiere og skanne. Her kan du også låne både faglitteratur, skjønnlitteratur, bøker og andre medier og samtidig få hjelp og søkeveiledning av våre spesialbibliotekarer.

Foto og sosiale medier

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

​Hovedinngangen, bygg 4

Kiosken:

 • Mandag til fredag: 07.00–20.00.
 • Lørdag til søndag: 10.00–18.00.

Kantina:

 • Mandag til fredag 07.00–17.00.
 • Lørdag til søndag stengt.

Espresso House ved Kiwi Ullevål​​​

 • Mandag til fredag: 07.00–17.00.
 • Lørdag til søndag: 10.00–17.00.

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2​​​

 • Mandag til fredag: 08.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kantina på Barnesenteret, bygg 9

 • Mandag til fredag: 09.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé på Kreftsenteret, bygg​ 11

 • Mandag til fredag: 07.30–14.00.
 • Lørdag til søndag:  Stengt.

Kafé ved Blodbanken, bygg 25

 • Mandag til fredag: 07.30–14.30.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé i bygg 37

Blant annet holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her.

 • Mandag til fredag: 09.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10​

Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får du kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10

Mandag til fredag:

 • Frokost: 07.00–09.00.
 • Lunsj: 11.30–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Helg og helligdager:

 • Frokost: 08.00–10.00.
 • Lunsj: 12.00–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Hotellets kafè er bemannet hele døgnet. Her får du kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Dagligvarebutikk (Kiwi) på Ullevål sykehus

Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på dagligvarebutikken, som ligger mellom byggene 2 og 11, ved Espresso House og apoteket.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (byg​g 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn​.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter

 • Skolestartkurs
  Dette er et kurs for dere som har barn med funksjonsnedsettelse som skal begynne på skolen.
  Skolestartkurs
  Dato kommer
 • Sorggrupper
  Sorggrupper
  Dato kommer
 • Søskengruppe
  Gruppetilbud for barn og unge som har søsken med funksjonsnedsettelser
  Søskengruppe
  Dato kommer