Lærings- og mestringssenteret – barn

Lærings- og mestringssenteret – barn (LMS - barn) har som formål å bidra til at barn og unge som har langvarig sykdom eller funksjonshemming, og deres familier skal mestre hverdagen på best mulig måte. Informasjonsformidling, undervisning, veiledning, erfaringsutveksling og medvirkning utgjør sentrale deler av våre gruppetilbud. Vi har også egne tilbud til barn og ungdom som har mistet en av sine nærmeste.

Lærings- og mestringssenter for barn (LMS - barn) arrangerer gruppetilbud for barn, ungdom og deres pårørende i samarbeid med fagpersoner, brukerrepresentanter og representanter fra primærhelsetjenesten. 

Deltagere må ha henvisning fra fastlege, lege på sykehuset eller helsesykepleier (gjelder sorgstøtte tilbudet) for å delta på kurs. Henvisningen sendes til:

 • OUS Henvisningsmottak, LMS - barn ved Barnehabiliteringen Ullevål 
 • Per post: OUS Henvisningsmottak, Seksjon for nevrohab-barn v LMS - barn, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 

Vi arrangerer følgende kurs og samlinger

Starthjelp er et kurs til dere som har barn mellom 0 og 6 år med funksjonsnedsettelser. Både kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser, på tvers av diagnoser. Målet er at dere skal få lære mer om den nye hverdagen. Dette gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Kurset går over 4 dager og det gratis å delta. Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV (kompensasjon for fravær fra jobb).

Kontaktperson: Anita Sjøstrøm på e-post anisjo@ous-hf.no eller telefon 23 02 55 80 eller 47 64 15 85.

Mer informasjon om Starthjelpkurset finner du her

Dette er et tilrettelagt Starthjelpskurs for dere som er foreldre/ foresatte til barn med funksjonsnedsettelser mellom 0 og 18 år med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom, og som ikke behersker norsk språk. Kurset foregår på norsk og har med tolk for vekselvis et av disse språkene: - arabisk, somalisk, urdu eller engelsk. Alle kan velge selv om dere vil snakke på morsmålet eller norsk. Det vil uansett være tolk tilstede hele tiden. 

Dette er et dagskurs. Det er gratis å delta. 

Kontaktperson: telefon 23 02 55 82 eller 47 64 15 85.

Mer informasjon om hva Starthjelpkurset er finner du her

Dette er et tilbud til søsken som har en bror eller søster med nedsatt funksjonsevne (kognitiv eller fysisk). I disse gruppene får søsken møte andre i samme situasjon, de får være i fokus og får faglig påfyll gjennom fastsatte temaer. Gruppene møtes en helg, tre timer på lørdag og tre timer på søndag. Det blir ulike temaer hver gang. Vi har forskjellige, aldersinndelte grupper som rullerer. 

Kontaktperson: Anita Sjøstrøm, anisjo@ous-hf.no, telefon 23 02 55 80 eller 47 64 15 85.

Skolestartkurset er for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser som skal begynne på skolen. Her får dere lære mer om overgang fra barnehage til skole, rettigheter og fysisk tilrettelegging. Dette gjennom faglige foredrag og erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon. Kurset skal hjelpe dere til å få en bedre oversikt over hva dere trenger i forbindelse med skolestart.

Kontaktperson: telefon 23 02 55 82 eller 47 64 15 85.

Hva er enurese?
Enurese er ufrivillig eller utilsiktet vannlating i seng eller klær. Mange barn sliter med at de blir våte om natten, om dagen – eller begge deler. Dette kan medføre vanskelige situasjoner i familien gjennom oppveksten og altfor mange – særlig de som blir ufrivillig våte når de er på skolen, på vei hjem fra skolen eller ved lek, blir utsatt for mobbing fra andre barn.

Barnepoliklinikken og LMS-barn på Ullevål sykehus samarbeider om gruppetilbud til jenter og gutter (fra ca. 8 til 12-13 år) som tisser på seg. Målet med tilbudet er at barna mestrer å holde seg tørre, både natt og dag. Alle som ønsker å benytte seg av tilbudet, må ha henvisning fra lege og alle må ha individuell timer hos uroterapeut Siri Harket i forkant av gruppetilbudet.

Kontaktperson: for mer informasjon om tilbudet, send en e-post til uroterapeut Siri Harket på epost siri.harket@ipsen.com eller kontakt kursansvarlig ved LMS - barn på tlf. 47 64 15 85

Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn og unge som har mistet en av sine nærmeste. Tilbudet er for barn og unge mellom 4-18 år.

Sorgstøttetilbudet er et tilbud om samtalegrupper der barn og unge gis mulighet til å bearbeide opplevelser de har hatt tilknyttet sykdomstid, dødsfallet, og tiden etterpå. I sorggruppene kan barn og unge oppleve samhørighet med andre etterlatte, og de kan oppleve en normalisering av tanker, følelser og reaksjoner de kjenner på i sorgen.

Det er oppstart av sorggrupper én gang i halvåret (vår/høst). Gruppene blir delt inn etter alder og møtes syv ganger i lokalene til Lærings- og mestringssenteret på Ullevål sykehus (Bygg 95 A).

Det gis tilbud til foreldre/foresatte om å delta i en foreldregruppe. Det arrangeres nettverkstreff for besteforeldre, øvrig familie, naboer og venner, i tillegg til et halvdagskurs for ansatte i skole/barnehage.

Kontaktperson: Ved påmelding eller ønske om mer informasjon, kontakt oss på epost sorgstotte@ous-hf.no eller Ellen K. Jansen ellkar@ous-hf.no Vi besvarer e-post fortløpende.

Barnepoliklinikken og Lærings- og mestringssenter for barn (LMS - barn) arrangerer Epilepsiskloe for foreldre som har barn med epilepsi. Målet med Epilepsiskolen er at foreldre vil møte fagfolk som vil dele viktig kunnskap, tips og råd som kan hjelpe familiene til å mestre hverdagen på en best mulig måte. I tillegg til fagfolk, kommer brukerrepresentanter som også deler erfaringer. 

Kurset er en heldagskurs og det er gratis å delta. Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV (kompensasjon for fravær fra jobb).

Kontaktperson: for påmelding eller spørsmål om kurset, ring Barnepoliklinikken på tlf. 23015516 

Frambu er en del av spesialisthelsetjenestens nasjonale kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer. Frambu gir et tverrfaglig tilbud til barn, unge og voksne med over 400 ulike sjeldne og lite kjente diagnoser og deres familier/pårørende og tjenesteytere.

Mer informasjon om diagnosene, kurskalender og kontaktinformasjon finner du her.

 

Anita Sjøstrøm

Rådgiver

anisjo@ous-hf.no 23 02 55 80

Aisha Bashir

Helsesekretær

aisbas@ous-hf.no

Ellen K. Jansen

Psykologspesialist

ellkar@ous-hf.no

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 95 finner du i paviljongen/modulbygget bak Barnesenteret. Inngang fra parkeringsplassen.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kaféen Espresso House.

Åpningstider:

 • Mandag til fredag: 08.00–17.00.
 • Lørdag: 10.00–14.00.

Avvik kan forekomme – se apotekets egne nettsider.

Kontakt:

Telefon: 23 20 52 00
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider

 • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 10.00–16.00
 • Onsdag: 10.00–19.00
 • Lørdag og søndag: Stengt

Kontakt​

Telefon: 22 11 80 80 (sentralbordet).

Telefontiden er fra 08.30 til 16.00 (onsdag til 19.00).

E-post: seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpnin​gstider

 • Hverdager: 07.00–23.00
 • Lørdag: 09.00–21.00
 • Søndag: Stengt

Avvik kan forekomme, sjekk nettsidene til KIWI på kiwi.no.

Kontakt​​​

Telefon: 22 46 61 11 

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, internett, TV og kjøleskap. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningsti​der

Hverdager:

 • Frokost: 07.00–09.00.
 • Lunsj: 11.30–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Helg og helligdager:

 • Frokost: 08.00–10.00.
 • Lunsj: 12.00–13.00.
 • Middag: ​16.00–18.00.

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn -senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking og utsjekking

Hovedinnsjekking er etter klokken 15.00 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.00.

Kontakt

 • Telefonnummer til resepsjonen: 23 25 24 00
 • Telefonnummer til catering og møtemat: 21 60 36 17
 • Faks: 85 23 34 64 (Allotment bruk 85 23 34 65)
 • E-postadresse: resepsjon.ullevalhotell@medirest.no

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Det er internettilgang på de fleste byggene og sengepostene på Ullevål. Forhør deg der du skal på time, eller legges inn. Du må ha med eget datautstyr. Ansatte kan hjelper deg med kode for tilgang, hvis det kreves kode.

Biblioteket (1. etasje i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr tilbyr gratis WIFI og har fire stasjonære PC-er der du kan surfe, søke i databaser, ta utskrifter, kopiere og skanne. Her kan du også låne både faglitteratur, skjønnlitteratur, bøker og andre medier og samtidig få hjelp og søkeveiledning av våre spesialbibliotekarer.

Foto og sosiale medier

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

​Hovedinngangen, bygg 4

Kiosken:

 • Mandag til fredag: 07.00–20.00.
 • Lørdag til søndag: 10.00–18.00.

Kantina:

 • Mandag til fredag 07.00–17.00.
 • Lørdag til søndag stengt.

Espresso House ved Kiwi Ullevål​​​

 • Mandag til fredag: 07.00–17.00.
 • Lørdag til søndag: 10.00–17.00.

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2​​​

 • Mandag til fredag: 08.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kantina på Barnesenteret, bygg 9

 • Mandag til fredag: 09.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé på Kreftsenteret, bygg​ 11

 • Mandag til fredag: 07.30–14.00.
 • Lørdag til søndag:  Stengt.

Kafé ved Blodbanken, bygg 25

 • Mandag til fredag: 07.30–14.30.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé i bygg 37

Blant annet holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her.

 • Mandag til fredag: 09.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10​

Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får du kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10

Mandag til fredag:

 • Frokost: 07.00–09.00.
 • Lunsj: 11.30–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Helg og helligdager:

 • Frokost: 08.00–10.00.
 • Lunsj: 12.00–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Hotellets kafè er bemannet hele døgnet. Her får du kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Dagligvarebutikk (Kiwi) på Ullevål sykehus

Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på dagligvarebutikken, som ligger mellom byggene 2 og 11, ved Espresso House og apoteket.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (byg​g 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn​.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter

 • Søskengruppe
  Gruppetilbud for barn og unge som har søsken med funksjonsnedsettelser
  Søskengruppe
  Dato kommer