Prestetjenesten

Sykehusprestene har solid kompetanse og erfaring for hvor viktig tro, livssyn og livshistorie blir i møte med sykdom og død. De bistår gjerne med samtale og veiledning i ulike menneskelige, åndelige og eksistensielle spørsmål.

Innleggelsen på sykehus kan sette i gang mange tanker og følelser hos pasienter og pårørende. I en god og helhetlig behandling er OUS opptatt av å møte hele mennesket.

Sykehusprestene er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt som kan

  • hjelpe til med å sortere i et mangfold av tanker og følelser      
  • bidra til trygghet i en endret og/eller truende livssituasjon
  • gi råd når sykdom og død blir utfordrende i nøre relasjoner 
  • etter ønske bidra med velsignelse, bønn og stille omtanke
  • bistå med seremonier, særlig ved livets avslutning
  • bistå med undervisning og veiledning i aktuelle spørsmål
  • formidle kontakt til representant for tros- og livssynssamfunn

Når en pasient dør

De fleste steder ved sykehuset vil du finne stillerom som også egner seg til bønn – uansett livssyn.

​Gaustad kirke

Kirken på Gaustad sykehus er i bygg 4, tårnbygget. Kirken er åpen mandag til fredag kl. 07.00–17.00.

Hverdagsmesse med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

​Kapell på Radiumhospitalet

Radiumhospitalet har et kapell i bygg B U1.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

​Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (byg​g 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn​.

Stillerom

Det er et rom i bygg 6, 2. etasje, som er tilpasset dette formålet etter at kapellet stengte.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartner fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Kontakt

Sentralbord:

Sykehusprestene har beredskap hele døgnet. Sentralbordet eller personalet kan formidle kontakt til vakthavende prest.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål: 22 11 82 22 (08.30–15.30)
Ullevål og Gaustad vakttelefon: 22 11 80 01 etter kl. 15.30.
Gaustad: 22 92 34 31 (dagtid). 
Rikshospitalet, Aker og Radiumhospitalet vakttelefon: 91 17 08 92.
Aker sykehus (dagtid): 22 89 44 28.
Radiumhospitalet (dagtid): 22 93 59 23.
Rikshospitalet (dagtid): 23 07 05 11.