Prestetjenesten

Sykehusprestene har solid kompetanse og erfaring for hvor viktig tro, livssyn og livshistorie blir i møte med sykdom og død. De bistår gjerne med samtale og veiledning i ulike menneskelige, åndelige og eksistensielle spørsmål.

Innleggelsen på sykehus kan sette i gang mange tanker og følelser hos pasienter og pårørende. I en god og helhetlig behandling er OUS opptatt av å møte hele mennesket.

Sykehusprestene er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt som kan

 • hjelpe til med å sortere i et mangfold av tanker og følelser      
 • bidra til trygghet i en endret og/eller truende livssituasjon
 • gi råd når sykdom og død blir utfordrende i nøre relasjoner 
 • etter ønske bidra med velsignelse, bønn og stille omtanke
 • bistå med seremonier, særlig ved livets avslutning
 • bistå med undervisning og veiledning i aktuelle spørsmål
 • formidle kontakt til representant for tros- og livssynssamfunn

Når en pasient dør

 

De fleste steder ved sykehuset vil du finne stillerom som også egner seg til bønn – uansett livssyn.

​Gaustad kirke

Kirken på Gaustad sykehus er i bygg 4, tårnbygget. Kirken er åpen mandag til fredag kl. 07.00–17.00.

Hverdagsmesse med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

​Kapell på Radiumhospitalet

Radiumhospitalet har et kapell i bygg B U1.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

​Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (byg​g 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn​.

Stillerom

Det er et rom i bygg 6, 2. etasje, som er tilpasset dette formålet etter at kapellet stengte.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartner fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

 

Praktisk informasjon

Telefon: 911 70 892

Telefonen er betjent både på dagtid og utenfor arbeidstid.

 • Benytt innvalg for å komme direkte til:
  1: Ullevål 
  2: Rikshospitalet 
  3: Administrasjonskonsulenten i prestetjenesten og Sykehusimam
 • Representanter fra andre tros- og livssynsamfunn (samtalepartner) dagtid og vakt, innvalg 3.

 • Direktenummer til:
  Radiumhospitalet:  906 71 879  (dagtid)  
  Aker sykehus:              906 71 854  (dagtid)  
  Gaustad sykehus:  22 02 90 71 (dagtid)  

  Sykehusprestene har beredskap hele døgnet.
  Sentralbordet eller personalet kan formidle kontakt til vakthavende prest.