Samtalepartner om tro- og livssyn

Oslo universitetssykehus tilbyr samtalepartnere fra ulike tro- og livssynstradisjoner til pasienter og pårørende

Tilbudet er et supplement til prestetjenesten ved Oslo universitetssykehus.

Prestetjenesten er tilgjengelig for alle mennesker uavhengig av tros- eller livssynssamfunn. Mange pasienter og pårørende ønsker likevel å møte en representant fra sitt eget tros- eller livssynssamfunn dersom de opplever krise eller trenger noen å snakke med. Noen har ønsker om å få utført for eksempel et religiøst ritual eller bønn. Samtalepartnerordningen ble etablert som et prosjekt i 2011 og har siden 2013 vært et fast tilbud ved sykehuset.

Hvordan bestille samtalepartner?

Ansatte på sykehuset bestiller samtalepartner til pasienter eller pårørende ved å ringe vakttelefonen 90 80 19 91. Fra 1. mars 2019 har prestetjenesten ved Oslo universitetssykehus overtatt ansvaret for vakttelefonen til samtalepartnertjenesten. På dagtid vil telefonen bli besvart av administrasjonskonsulent. På kveldstid vil telefonen besvares av prester på vakt. Den som ringer blir satt i kontakt med aktuell samtalepartner.

Det er lurt å kartlegge pasient/pårørendes tros- eller livssynstilhørighet og språkbakgrunn før man ringer.

Hva er en samtalepart​ner?

Våre samtalepartnere har bakgrunn fra ti ulike tros- og livssynssamfunn:

  • Sekulær humanisme – Human-Etisk forbund
  • Kristendom – Metodistkirken, Vennenes samfunn Kvekerne
  • Buddhisme – Karma Tashi Ling, Det vietnamesiske buddhistsamfunn - norsk, vietnamesisk, tysk, fransk, singaelsisk
  • Islam – ulike retninger – norsk, urdu, punjabi, arabisk, berbisk, somali og engelsk
  • Hinduisme – Norges Hindu Kultursenter – tamilsk, norsk

Samtalepartnere er godkjent av sine tros- og livssynssamfunn som samtalepartnere i dette tiltaket. De har ulik kompetanse, blant annet religiøs utdanning fra eget trossamfunn eller annen utdanningsinstitusjon. Samtalepartnerne har gjennomført kurs i tros- og livssynsbetjening ved sykehus eller tilsvarende fag ved Universitetet i Oslo, som blant annet gir øving  i å snakke med mennesker i krise. Alle har skrevet under sykehusets taushetserklæring. Samtalepartnerne får oppfølging av Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester, Direktørens stab, og deltar på fagkvelder og refleksjonskvelder i regi av seksjonen.

Hvem kan br​​uke tilbudet?

Samtalepartnertjenesten er tilgengelig for pasienter og pårørende på Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus, Sunnaas sykehus og Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Det er helsepersonell som informerer pasient/pårørende​ om tilbudet og bestiller Samtalepartner ved behov.

Kontakt Ingrid Vassli Flateby ingrid.vassli.flateby@ous-hf.no  47623172 hvis du har spørsmål om tjenesten. 

De fleste steder ved sykehuset vil du finne stillerom som også egner seg til bønn - uansett livssyn.

Sist oppdatert 27.06.2023