Samtalepartner om tro- og livssyn

Oslo universitetssykehus tilbyr samtalepartnere fra ulike tro- og livssynstradisjoner til pasienter og pårørende

Tilbudet er et supplement til prestetjenesten ved Oslo universitetssykehus.

Prestetjenesten er tilgjengelig for alle mennesker uavhengig av tros- eller livssynssamfunn. Mange pasienter og pårørende ønsker likevel å møte en representant fra sitt eget tros- eller livssynssamfunn dersom de opplever krise eller trenger noen å snakke med. Noen har ønsker om å få utført for eksempel et religiøst ritual eller bønn. Samtalepartnerordningen ble etablert som et prosjekt i 2011 og har siden 2013 vært et fast tilbud ved sykehuset.

Hvordan bestille samtalepartner?

Ansatte på sykehuset bestiller Samtalepartner til pasienter eller pårørende ved å ringe vakttelefonen 911 70 892 (tastevalg 3) som besvares av Prestetjenesten. På dagtid vil telefonen bli besvart av administrasjonskonsulent. På kveldstid vil telefonen besvares av prester på vakt. Den som ringer blir satt i kontakt med aktuell Samtalepartner.

Vi ønsker å kartlegge behovene til pasient/pårørende før vi ringer etter en samtalepartner.

For eksempel:

  • Hva er bestillingen til pasienten og/eller pårørende? For eksempel ønsker de en samtale, bønn, ritualer, eller en kombinasjon av disse?
  • Pasientens og/eller pårørendes tros- eller livssynstilhørighet
  • Hvilke språk skal samtalen foregå på, er det eventuelt behov for tolk?

Hva er en samtalepart​ner?

Våre samtalepartnere er godkjent av sine tros- og livssynssamfunn. De har ulik kompetanse, blant annet religiøs utdanning fra eget trossamfunn eller annen utdanningsinstitusjon. Samtalepartnerne har gjennomført kurs i tros- og livssynsbetjening ved sykehus eller tilsvarende fag, ved Universitetet i Oslo (UiO), som blant annet gir øving i å snakke med mennesker i krise. Alle har skrevet under sykehusets taushetserklæring på lik linje med annet helsepersonell.

Samtalepartnerne får oppfølging av Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester i samarbeid med Prestetjenesten. De deltar på fagkvelder og refleksjonskvelder i regi av OUS.

Hvem kan br​​uke tilbudet?

Samtalepartnertjenesten er tilgengelig for pasienter og pårørende på Oslo universitetssykehus. Diakonhjemmet sykehus, Sunnaas sykehus og Sykehjemsetaten i Oslo kommune har også tilgang på samtalepartnerne gjennom samarbeidsavtaler.

Det er helsepersonell som informerer pasient/pårørende​ om tilbudet og bestiller Samtalepartner ved behov.

Kontakt ved spørsmål om tjenesten:

Administrasjonskonsulent Nina Zimmer

Telefon: 911 70 892 (innvalg 3)

E-post: ninzim@ous-hf.no

Du kan også sende mail til fellespostkasse: Prestetjenesten@ous-hf.no

De fleste steder ved sykehuset vil du finne stillerom som også egner seg til bønn - uansett livssyn.

Sist oppdatert 28.02.2024