Sykehus, bygg og steder

 • Aker sykehus hovedinngang
  Aker sykehus

  Aker sykehus er et av de største behandlingsstedene ved Oslo universitetssykehus. I tillegg er Aker helsearena her med ansatte fra Oslo kommune, Sunnaas og OUS. I bygg 40 (Trondheimsveien 233) holder Legevakten i Oslo til sammen med Ortopedisk avdeling Aker.

 • Hovedbygget på Gaustad
  Gaustad sykehus

  Oslo universitetssykehus har en rekke tjenester innfor behandling av psykisk helse, rus og avhengighet på Gaustad. Gaustad sykehus ble åpnet i 1855 som det første statlige sykehus i Norge for behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Sykehuset ble bygget takket være iherdig innsats av legen Herman Wedel Major.

 • Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø
  Rikshospitalet

  Rikshospitalet har en lang historie bak seg på ulike steder i Oslo. Nå ligger Rikshospitalet ved Ring 3 på Gaustad i nær tilknytning til Universitetet i Oslo. Dagens bygninger ble tatt i bruk i 2000. I tillegg til pasientbehandling drives det mye undervisning og forskning på Rikshospitalet. NB! Fra 15. januar er det ny hovedinngang på Rikshospitalet. Følg skilting.

 • Ullevål hovedinngang i sol
  Ullevål sykehus

  Ullevål sykehus dekker et stort område og har både behandling innenfor somatikk, psykisk helse og rus/avhengighet. Det finnes oversiktskart ved hver inngang til sykehuset som viser hvilke bygg som ligger hvor og hvilke enheter som befinner seg i hvilke bygg.

 • Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige
  Radiumhospitalet

  Radiumhospitalet er Norges ledende kreftsykehus. I tillegg til pasientbehandling drives det mye kreftforskning her. Frem til sommeren 2024 bygges nytt klinikk- og behandlingsbygg på Radiumhospitalet, samt et bygg for protonbehandling. I denne forbindelse vil pasienter og andre besøkende møte en byggeplass når de kommer hit. Følg skilting for trygg ferdsel på området, og beregn litt ekstra god tid før oppmøte til timen din.

 • Dikemark sykehusbygning i sola.
  Dikemark sykehus

  Dikemark sykehus er et psykiatrisk sykehus ved Dikemark i Asker. Sykehuset har i alle år vært eid og drevet av Oslo kommune, men er siden 2001 en avdeling av Ullevål sykehus og siden 2009 en del av Oslo universitetssykehus.